Daily Archives: April 6, 2019

مقصر کیست !

امین الله مفکر امینی 2019-05-04 مـقصری این همه داد وبیداد خودهاباشیم نه غیــر بـدشمنان تبر داده ایم بهر قطع ریشه ای یکدیــگر این چه دیوانگی وشورجنون است که بپاکرده ایـم خود ها را فراموش وعنان بربیگانگان داده ایــــم ثروت مـــــادی ومعنوی رادشمنان بـغارت بـردند مرغان آزاده ای مـا را بتزویر پرو بال شـــکستند خود غلط…

بیشتر بخوانید

در حاشیه ی اظهارات اخیر ناشناس

                             نوشته ی : فروغی          پس از هنگامه ی شرافگنانه ای که باری کارکنان رادیو بی بی سی در پیوند به تغیر نام برنامه ی شان از فارسی به دری براه انداخته بودند ، این روزها طرح مسایل بحث برانگیز و حساسی ازسوی هنرمند نامدارکشور صادق فطرت ناشناس در رسانه ها ، بار دیگر…

بیشتر بخوانید

مژده نیک

این چه طالعیست به صد غصه گرفتار شدم درد از هر طرفی آمد و بیمار شدم نیست یک روز احوال وطن مژده ای نیک باز از کشتن یک عده خبردار شدم مردم از خانه و کشانه خود گشت فرار دیدم‌ این صحنه من از چشم شرر بار شدم خواب دیدم که وطن در تب حسرت…

بیشتر بخوانید