Daily Archives: April 18, 2019

تروریست واقعی را بشناسید/ کشوری که از زمان تاسیس تنها ۱۶ سال در صلح بوده است!

تاریخ 242 ساله امریکا پر است از حمله به کشور های دیگر و به اشغال در آوردن و اعمال خشونت در آن کشور هایی که به دست آمریکایی ها اشغال می‌شدند. از این تاریخ 242 ساله، آمریکایی ها 226 سال را در حال حمله به مردم کشور های دیگر گذرانده اند که اولین اقدام تروریستی…

بیشتر بخوانید

غنی و کار آخرحکومتش در ستایش است

نوشته کریم پوپل 18.04.2019            غنی تلاش دارد تا طالبان را منحیث یک گروه داخل دولت نمایند. با استفاده از انتخابات نفر مورد نظر خودرا انتخاب کند . اگر طالبان انتخابات را برد ماهمه خدمتگارش. طالبان میداند که در انتخابات به جز راهی طالبان که ۶۰۰۰۰ میشود دیگر کسی به آن…

بیشتر بخوانید

شهرها و میراث فرهنگی نیز طبقاتی میسوزند و نابود میشوند

  کلیسای نتردام در پاریس حلب در سوریه          بغداد در عراق صنعا در یمن   وجدان غرب بعد از آتش سوزی در پاریس جریحهدار شده است و ما فورا با واکنش سریع مقامات و سازمان‌های بین‌المللی و همدردی با کشور فرانسه برای سانحه کلیسای نتردام روبرو شدهایم. یونسکو از آمادگی خود برای کمک به فرانسه…

بیشتر بخوانید

کینه دل

امروز دلم چه چاره کنم در اراده نیست او هر چه خواست میکند و در اداره نیست دایم‌ مرا به سوی گناه میبرد ولی هر آن چه امر اوست دیگر راه و چاره نیست با کینه دل چگونه توان کرد زندگی چون کینه دل سنگ دل و با گذاره نیست در آسمان بخت منی ماه…

بیشتر بخوانید

نه كابل ماند و نه هم كابلى و سوژه ى وصف اش

ببين “صايب” دمى آن كابل و دريا و بازارش!! كه باز از سر شوى تو عاشق و از جان گرفتارش؟! همان كهسار و دامان اش بسى وحشت سرا گشته ز فقر و جنگ، از سيلاب و هر يك رنج و ادبارش خوشا وقتى كه چشمت از سوادش خوشه چين مى شد كنون از بيسوادى سوده…

بیشتر بخوانید

عاملان مرگ

رسول پویان غنی وداعش و طالب اجیر اند بـه دام فــتــنــۀ دالـر اسـیر اند نـدارد آرد شــان بـا هـم فـرقی سه قالب پرکن یکنوع خمیراند کلوچ سوخـته می سـازند ما را تغـار پر سـم صـد مـن پتیر اند به خون ترمیکنند گر نان مردم بـرای اجنبی شـیر و پـنـیـر اند زاول چشمۀ شان خشک گردید…

بیشتر بخوانید

سیل و اختصاص بودجه از نگاهِ دولتمداران

شباهنگ راد 70% درصد مملکت را آب فرا گرفته استُ، خانۀ صدها تن در اثرِ سیاستهای غارتگرانۀ سران نظام، محو و صدمه دیده و دهها تن کَشته و هزاران تن بیخانمان شده اند و آنوقت «اسحاق جهانگیری» معاون اوّل رئیس جمهور میگوید: “بارشهای روزهای اخیر اگر چه مشکلاتی نیز ایجاد کرد، اما نعمت بسیار بزرگی…

بیشتر بخوانید