Daily Archives: April 26, 2019

به بهانهء بزرگ داشت از روز کتاب

نویسنده : مهرالدین مشید گرامی داشت از روز کتاب به مثابۀ ارجگذاری به آگاهی پروری امروز روز کتاب و در واقع روز آگاهی، آزادی و عدالت است؛ زیرا که کتاب نماد آگاهی، آزادی و عدالت است و در عین حال  آگاهی بخش و آزادی پرور و آزادی گستر و عدالت پرور داد گستر نیز می…

بیشتر بخوانید

روایتی از تاریخ خونین کشور

نویسنده : مهرالدین مشید جرقه های کوچک و دگرگونی های بزرگ تاریخی درست ۴۱ سال پیش از امروز؛ اما شگفت آور این که گویی اکنون در پیش چشمانم همه چیز ظاهر می شوند و حوادث آن روز مانند تصویر در ذهنم تداعی می شوند. ساعت نزدیک به یک بجه بود که پس از صرف نان…

بیشتر بخوانید

درخت پر شگوفه و آرزو ها

درخت پر شگوفه ام ترا نظاره دارم از تو پر از طراوت و سبزهء نو بهارم ز موج آن شگوفه های خوش و دلفریبت جام می یی ز عشقم و طبعِ ترانه بارم درخت پر شگوفه ام ، منبعِ شعر و شورم از تو گل و ترانه های نو شگفته دارم زان تن پر شگوفه…

بیشتر بخوانید

معيار عقلانيت ما

میرعبدالواحدسادات عقلانيت را از يونان و تا كنون بكار گيرى خرد و عقل براى شناخت تعرف نموده اند و يا معقول بودن بر مبناى عقل و منطق را مبين عقلانيت ميدانند . ماكس وبر چهار نوع عقلانيت را مشخص ساخته است : — عقلانيت هدفمند — عقلانيت ارزش گرا  — عقلانيت تاثير گذار — عقلانيت…

بیشتر بخوانید