Daily Archives: April 20, 2019

دموکراسی اقتصادی را هیست بسوی عدالت اجتماعی

مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی اقتصادی بخش هفتم , قسمت دوم ( 1 ) دیپلوم انجینر عمر محسن زاده در جهان ما همه از دموکراسی میگوید و غرب در میان شیفته گان این واژه جایگاه ویژه دارد . بورژوازی دموکراسی و اقتصاد بازار سرمایه داری را در هم می آمیزد و آنرا بمثابه…

بیشتر بخوانید

فرهنگ افغانستان در کشاکش رقابت روسیه با آمریکا

نویسنده : مهرالدین مشید این مطلب را در ساید رادیو زمانه خواندم که قابل تامل می باشد. این رادیو با توجه به تهاجم دیروز شوروی و حضور امروزی امریکا در افغانستان به تنش هر دو کشور در پیوند به فرهنگ افغانستان اشاره کرده است ونوشته است که روسیه پس از دهۀ ۱۹۸۰ در آستانۀ خروج…

بیشتر بخوانید

چگونگی میزان مشروعیت وپیامدهای مرگبارتحریمات اقتصادی

عبدالاحمد فیض تحریم اقتصادی ازجمله ای مؤیدات (جزاء) است که درپرتوحقوق بین المللی علیه آن دولتها ، نظام های سیاسی وافراد مرتبط به گروه ها واحزاب سیاسی وضع میگردد که صلح وامنیت جمعی را به مخاطره مواجه نموده ویا حقوق وارزشهای بشری را درسطوح داخلی ویا جهانی به گونه چشمگیری نقض مینماید. بربنیاد اصول حاکم…

بیشتر بخوانید

جولیان آسانژ و دستور کار امپریالیسم آمریکا برای جنگ جهانی

جیمز پتراس/ آمادور نویدی از نظر واشنگتن، جولیان آسانژ دشمن است، بدین‌دلیل که او نه خریده می‌شود و نه می‌ترسد… ویکیلیکس و جولیان آسانژ اسنادی را منتشر کردند و ثابت نمودند که چگونه آمریکا جهت « نجات مردم»، با بمباران آن‌ها، جنگ‌های بشردوستانه را طراحی، انجام، و جعل کرد!… واشنگتن، بویژه در صدد است که جولیان آسانژ…

بیشتر بخوانید

خودتان را اذیت نکنید !

حدود 2000 سال پیش یکی از پیامبران دولوالعزم خدا به نام عیسی پر کشید به آسمان … ولی نگران نباشید 3 روز بعد از آسمان و بهشت برگشت زمین …این بود فلسفه عید پاک برای اولین بار دوستی مسیحی فلسفه عید پاک را توضیح داد و من گفتم ولی توضیح مسلمانان شیعه تفاوت دارد ……

بیشتر بخوانید