Daily Archives: April 7, 2019

دعوت‌نامۀ رسانه‌ای

دولت جــمهوری اســلامی افغانستان وزارت عـدليـــــــــــــــــــه دفتر سخنگوی 19 حمل 1398 قرار است کنفرانس ملی سیستم مدیریت ثبت قضایا با اشتراک کارمندان ارشد مرکزی و ولایتی وزارت عدلیه، معینان وزارت عدلیه و مهمانان از نهادهای بین المللی برای سه روز در هتل صافی لندمارک برگزار گردد. این برنامه از سوی وزیر عدلیه و شماری از…

بیشتر بخوانید

بهاریه

  نوشته نذیرظفر 98/1/1 تبــــسم از لب میـگون یار می زیبد شــــمیم خـنده گل در بهار  می زیبد اگر چه وصـــل میسر نمی شود اما خیــال یار به صــد انتظار می زیبد نه باده نوشــــم ونی زاهدم ولی دانم بیاد ســـاقی مــــهرو خمار می زیبد نگاه خـم خمکم در دیار خوبان است به قصد آ…

بیشتر بخوانید

با فروش اس ۴۰۰ روسیه به ترکیه صنعت نظامی آمریکا ضربه بزرگی می‌خورد

اگر روسیه موفق به فروش سامانه اس ۴۰۰ خود به ترکیه شود، صنعت نظامی آمریکا بزرگترین ضربه را خواهد خورد و متحمل زیان هنگفتی می‌شود. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، آمریکا همچنان ترکیه را تحت فشار می‌گذارد تا سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ ضد جنگنده و ضد تمامی انواع موشک‌ها را از روسیه خریداری نکند…

بیشتر بخوانید

همه پرسی بحیث یکی از فکتور های دموکراسی درون حزبی

نوشته ع. بصیر دهزاد همانگونه که هر حزب سیاسی در یک مقطع معین سیاسی و سطح معین تکامل روان اجتماعی به وجود میآید، بر مبنای همان ضرورت ها و واقعیت های اجتماعی ساختار درودنی خود را تنظیم مینماید و سیاست و برنامه عمومی خویش را بحیث اهداف نهایی معین میسازد. اصطلاح “اهداف نهائی” نمیتواند برای…

بیشتر بخوانید

حرمت كنيم عزيزان، فرهنگ ديگران را

باز هم در اين اواخر، ديوانه كرده ما را مضمونى تازه و نو ، يعنى : “پته خزانه” گردانده ما و تو را، با سوژه يى دگر باز مصروف اين مسايل، بى چاره و فسانه تحريك كنند و تبعييض، چند تا محرك هر دم فرهنگ ستيزى دارند، با اين چنين بهانه گيريم “پته خزانه”، نقليست…

بیشتر بخوانید

نگاهی  گذرا به “فلسفۀ تاریخ”

نویسنده : مهرالدین مشید قسمت دوم در قرن نوزدهم دوباره موضوع” فلسفۀ  تاریخ” مطرح شد که نگاه و الگوی مورد نظر علم بوده و کار علم هم کشف قوانین طبیعی و بر اساس این قوانین، تبیین و پیش‌بینی است که هدف آنان تبدیل کردن تاریخ به علم بود تا بر بنیاد آن قوانین گذشته را کشف…

بیشتر بخوانید

جنرال دوستم؛ مرد جنگ يا سياستمدار در پرتو موفقيت هاي جنگي و شكست هاي سياسي

سياستمدار به دو گونه است: در كتَگوري اول كساني اند كه مي آموزند، تيوري ميخوانند و بعدا وارد صحنه ميشوند. اين طبقه در ابتدا سياستمدار يا رهبر نيستند بلكه به مرور زمان در نتيجه تحصيل خويش به سياستمدار ويا رهبر مبدل ميشوند. در كتَگوري دوم كساني قرار مي گيرند كه در ذات خويش جوهر سياست…

بیشتر بخوانید

از خواب بیدار شوید

اخطار عاجل به دولت روحانی فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست        قدرت زان وین 2019.04.06 این باران ها، باران های بهاری نیستند. این باران ها ی برانداز ، شیوۀ موذیانۀ حملۀ آمریکا  با سوء استفاد ازتکنولوژی بارور کردن ابرهاست که برای تخریب و تخلیۀ شهرها و روستاهای خوزستان و نواحی جنوب و غرب، قبل از…

بیشتر بخوانید

درماندگی آموخته شده !

آقای دیندار عصبانی اولا به تو و کسی هیچ ربطی ندارد من چگونه باخدا صحبت میکنم ، اگر عذابی به دنبالش باشد گردن خودم است … دوما تا زمانی که این سیستم دینی با آن قانون اساسی شریعت در ایران حاکم است و هنگام فاجعه و سیل ، نماینده مسلمانش میگوید باید بودجه حوادث طبیعی…

بیشتر بخوانید