Daily Archives: April 27, 2018

هفت ثور که فاجعه آفرید و هشت ثور که حماسه هایش به غارت رفت

نویسنده : مهرالدین مشید هفت و هشت ثور دو روز پی در پی، یکی آغاز یک فاجعهء بزرگ، خیلی خونین و آتشین به مثابهء بازی بیرحمانه و دردناک چند نفر زیر نام حزب دموکراتیک خلق به بهای بازی با سرنوشت یک ملت بود که اکنون چهل سال از آن روز می گذرد؛ اما شعله های…

بیشتر بخوانید

انبار جنگ افزار هسته ای نوین روسیه و بازگشت به جهان دو قطبی

بوسيله ى تی یری میسان بازگشت به خان اوّل : جهان دوباره دو قطبی شد. ایالات متحدۀ آمریکا اشباع از برتری خود پیشرفتهای نظامی روسیه را ندیده بود. در دومین فصل سال 2012، روسیه و هم پیمانانش بر پایۀ پیمان نامۀ ژنو متعهد شده بودند که نیروهای حافظ صلح را در سوریه مستقر کنند. ولی این…

بیشتر بخوانید