Daily Archives: April 20, 2018

  روز جهانی کارگر

                   بیا  که تازه  نسیم بهار کارگر است بهشت  نعمت دنیا  زکار کارگراست تر قیات  جهان از زمین  تا کیهان ز  آفر ینش   پر افتخا ر کارگر است اگر جهان   بیک دهکده شود  مانند فنا وری  و فرایند کار  کارگر است مگوکه داس چکش رفت آمد انترنیت…

بیشتر بخوانید

حافظه کلامی در شعر

دکتر بیژن باران علم- شعر واقعیت است. ریچارد داوکینز   حافظه کلامی یا رویدادی برای شاعر یا اطلاعات عمومی می باشد. شعر عروضی غالبا در حافظه کاری با معلومات عمومی بوده؛ شعر نو متکی به حافظه اپیزودیک می باشد. حافظه آنی، آتی، کاری است. شعر تناسب بین حافظه رویدادی با بار عاطفی و اطلاعات عمومی…

بیشتر بخوانید