Daily Archives: April 29, 2018

روسیه و پاکستان، از جنگ سرد تا روابط راهبردی

پاکستان متحد پیشین آمریکا، دوست چین برای تمام فصول و تنها رقیب هسته ای هند در جنوب آسیا، از حدود چهار سال پیش به سمت گسترش همکاری های جامع بویژه در حوزه نظامی و دفاعی با روسیه به عنوان ابرقدرت شرق چرخش کرد؛ چرخشی که با استقبال گرم روس ها مواجه شد. مسکو و اسلام…

بیشتر بخوانید