Daily Archives: April 5, 2018

از کشته شدن رهبران طالبان در کندز آی اس آی خیلی خشمگین است

نویسنده : مهرالدین مشید از واکنش رسانه های پاکستانی پیدا است که اعضای ارشد طالبان شامل شهروندان پاکستانی در حملۀ ولسوالی ارچی کشته شده اند. امروز ده ها رسانۀ پاکستانی که بیشتر وابسته به آی اس آی اند، با آب و تاب در پی رخدا کندز رجزخوانی کرده و در این مورد ژاژخایی کرده اند.…

بیشتر بخوانید

به کاروان صلح پیوست و به آن صور اعتماد به نفس وزید

نویسنده : زینب هماهنگی برای مبارزه با تروریزم و اجماع منطقه یی برای صلح بیش از هر زمانی مساعد شده و تفاوت نطر ها میان کشور های منطقه برسر مبارزه با تروریزم در حال نزدیک شدن است و فضای مجازی بیش از هر زمانی برای صلح مساعد شده است. پس از نشست”پروسهء کابل” و نشست…

بیشتر بخوانید

اتحادیۀ اروپا، منطقۀ شنگن گذرگاه نیروهای ناتو

مانلیو دینوچی Manlio Dinucci المانیفستو (روزنامۀ کمونیست ایتالیا) مرکز پژوهشهای جهانی سازی. 3 آوریل 2018 هیئت اروپائی در 28 مارس «طرح اجرائی برای نقل و انتقالات نظامی» (1) را معرفی کرد، «با تسهیل نقل و انتقالات نظامی در درون اتحادیۀ اروپا، فدریکا موگرینی نمایندۀ امور خارجۀ اتحادیه اروپا دربارۀ این موضوع گفت : ما می…

بیشتر بخوانید