Daily Archives: April 6, 2018

داکتر حسن بانو غضنفر

          نامش حُسن‏‏بانو است و تخلص‏‏اش غضنفر که از نام جدش گرفته شده.    زمانی اجدادش به خصوص « میر غضنفر خان » از  امیران صاحبنام ولایت  های      شمال کشور بوده‏اند. ازنسل شاهرخ میرزا وملکه گوهرشاد است.این نشانمی ‏دهد    که ریشه‏ی اینخانواده ؛ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و عقیدتی بوده است،  چنانچه   ساخت  مسجد گوهر  شاد  بیگم  هرات و  چگونگی فرایند آبادانی آن ، درداستان‏های   شفاهیشکل  اسطوره‏ییبه خود گرفته و دهانبه…

بیشتر بخوانید