Daily Archives: November 9, 2018

ژنتیک سده 21

 دکتر بیژن باران هر جاندار نقشه حیات و شکل خود را از اولیایش ارث می برد. ژنتیک در باره این نقشه، رابطه ژن زندگان، تاریخچه 3 میلیارد سال حیات است. از آن پس زندگی در آبهای گرم کناره دریاها تک یاخته باکتری پدید آمد؛ گیاه، ماهی، جانور تکامل یافتند. در عصر کمبرین 500 میلیون سال…

بیشتر بخوانید