Daily Archives: November 1, 2018

یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد !

گزارش : فرشته « سعیدی » یما « سعیدی »  قهرمان حرفوی بوکس اروپا ؛  مورخ « 27 اکتوبر 2018 »  به اساس پلان سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف » ، با اقای زه شا « ینگویان »  بخاطر دفاع از کمر بند قهرمانی اروپا و کسب کمربند قهرمانی « انترکانتیننتل…

بیشتر بخوانید

بد شگون كيست؟ شاه و يا درويش؟

صبحگاهان يك شهى با چند يار عزم آن كرد تا رود سوى شكار چون برون آمد ز قصر خويشتن ديد مردى پينه پوش و ژنده تن مردكى درويش و زار و بى نوا چرك و ژوليده، بسى چركين قبا شاه اندر خشم و نفرت شد فرو فال بد پنداشت اين ديدار او گفت: كاين برگشته…

بیشتر بخوانید