Daily Archives: November 8, 2018

بياييد و راحت به بار آوريد

بياييد و راحت به بار آوريد نه كه نفرت و انزجار آوريد به اين سرزمين دود و تفنگ گل و سبزه و لاله زار آوريد جدال و نفاق و ضرر تا بكى؟ به ما عزت و افتخار آوريد به اين ملك سرگشته شد سالها غم و رنج و يا انتحار آوريد وفاق و خلوص نيت…

بیشتر بخوانید

دموکراسی در آلمان در خطر است

در حالی که خارجی‌ستیزی در آلمان به ویژه در مناطق شرق این کشور رو به گسترش است، پژوهشگران یک تحقیق جامعه‌شناختی درباره افکار “اقتدارگرایانه و راستگرایی در آلمان” می‌گویند که دموکراسی در این کشور در خطر بوده و جامعه دوقطبی شده است.  بر اساس نتایج یک پژوهش با موضوع “اقتدارگرایی” در لایپزیگ، یک‌سوم شهروندان آلمان…

بیشتر بخوانید