Daily Archives: November 11, 2018

دورنمای کنفرانس استکلهم!

پیرامونِ «یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!» شباهنگ راد گفتگوی اتحادِ بین سازمانها و جریانات خارج از کشور موضوعِ تازه ای نیست و عمر چند ساله دارد. ضرورتهای مبارزاتی و بویژه نیازمندیهای اقشار متفاوت و ستمدیدۀ جامعه، جریانات را وامیدارد تا چاره ای اندیشند و راه و منشی، غیر از خواسته ها و منفعت…

بیشتر بخوانید

افول صد ساله حاکمیت سوسیال دموکراتها درالمان

همانسانیکه انقلاب اکتوبر تغیرات بنیادییی را درچهره جهان بوجود اورد که تاثیر ان ازلحاظ سیاسی اقتصادی واجتماعی درعده یی از کشورهای جهان ازجمله الما ن ویا” پروس” وقت ،روشن ومانده گار است . مارکس این شخصیت پرنبوغ تاریخ مدرن یکی از پیشقرولان ایده سوسیالیزم مدرن ومبارز پیکیر وخلاق انقلابی ،برای رسیدن طبقه کارگربه قدرت در…

بیشتر بخوانید

در مورد سخنان اشرف غني در باميان. ؟؟؟

هم وطنان خوب توجه کنيد هر جادو ګر و يا هر سحر ګر زمان که توجه بيننده هاي دور وپيش خودرا به خود جلب کند از انواع وعده ها و امکانات ګپ مي زند ، ازين خاطر اشرف غني از جمله سحر ګران و دروغ ګويان  ، وخدعه بازان کم نيست ، در کمتر از…

بیشتر بخوانید

گرامیداشت از یکصدو یک سال از پیروزی انقلاب اکتوبر 

انقلاب اکتوبربر شالود ه یی قیام ماه فبروری 1917 ترسایی کارگران وسربازن پتروگراد وسایر زحمتکشان روسیه پیروز شد، دراغاز قیام فبرروی حکومت به دست میهن پرستان وانقلابیون واقعی نه بود ؛ برای اینکه هنوز بلشویکها در حالی بسیج وتکامل صفوف ورهبری خودبودند، تا توده هارا درعقب خویش بکشاند ورهبری شان پراکنده در تبعید ومخفی گاه…

بیشتر بخوانید

شاه امان الله، آغاز سده بیستم، مدرنیزاسیون، اصلاحات و ناسیونالیزم

Koning Amanullah, Modernisatie, Hervormingen en Nationalisme, begin twintigste eeuw in Afghanistan مونوگراف مولف: خالد وداد سال ۲۰۱۷ شهر لایدن هالند   برگردان به فارسی- دری، پیوست نویسی، توضیحات و افزونها: خلیل وداد فهرست مندرجات آ. دیباچه مترجم ……………………………………………………………………صفحات……… ب. پیشگفتارمولف… ……………………………………………………………… صفحات……… پ. مرام پژوهش………………………………………………………………………صفحات……… ت. جستاری پیرامون منابع و کتب استفاده شده……………………………………..صفحات……… ث. درباره…

بیشتر بخوانید

جنگ سرد 2

محمدرضا عرفانیان  رییس جمهوری آمریکا چندی پیش اعلام کرد کشورش بزودی از پیمان ‘منع تولید و آزمایش موشک های هسته ای میان برد’ موسوم به INF خارج خواهد شد و به این ترتیب گام بلند دیگری در مسیر تنش زایی برداشت. پیمان موشک های هسته ای میان برد در سال 1987 و سه دهه قبل…

بیشتر بخوانید

 جنگ وتجاوزگری فرهنگ واخلاقیات جامعه را خدشه دار میسازد

موضوع اخلاق بحث بزرگیست که تعبیر ، تفسیر وپژوهش آن درگستره تیوریها وتجارب در سطح وسیع دانش بشری با تحلیل اکامیک در قلمرو کتاب وکتابخانه ها مقدور است  وما درین برگه با مرور مختصری در رابطه به آن میپردازیم . اخلاق رشته ی از دانش وفلسفه است که در باره کردار وهنجار خوب وشایسته ورفتار…

بیشتر بخوانید

ريس جمهور آينده کشور ما بايد عضو سابق ( ح د خ ا )، باشد. چرا ؟؟؟؟

هموطنان حکومت مجاهدين و امارت طالبها را شما از ۱۹۹۲ تا امروز که ۲۶ سال پوره مي شود و توسط دشمنان بشريت ، دشمنان آشتي ناپذير با مردمان عادي افغانستان از طريق ( پاکستان – ايران – عربستان سعدي )، به تحريکات ، تبليغات و تمويل دايمي کشور هاي ناتو در راس ان امريکا در…

بیشتر بخوانید