شعر،ادب و عرفان

 ترامپ گفت، نمی خواهد ، افغانستان را از زمین، محو کند!

  کمباور کابلی  کارگردان شر است،«آقای خل»۱ یک درام ابتر است، آقای خل گول آن نکتائی سرخش، مخور در قفا جادوگر است، آقای خل با تروریستان،خورد، چپلی کباب طالبان را یاور است آقای خل بد زبان، آسیمه سر،هذیان به لب بس کریه المنظر است، آقای خل راهکار دولتش ،مشتی فریب حقه بازان را سر است…

بیشتر بخوانید

دوست و رفیق دورنگ!

امین الله مفکر امینی 2019-01-06   دوست ورفیق دو رنــــگ باین چال ونیرنگــت میزنند گـــــــاه مینوازندت و گــــاهی هم به سنگــت مــیزنند چــــون دوستان و رفیقان عاری اند ز جوهر انســا نی مــــکن ایشانرا همرازخود ومگو بایشان راز نها نــی مــــن تجریه ها کرده ام رفیق ودوست درحرف وعمل رفیق بــــا مهروفا بهرحالت با تٌســـت…

بیشتر بخوانید

خاموشی

ایکاش نبودیم درین عالم و دنیا نی با همه این درد و نه آواره به هر جا ایکاش که جایی نه با آن نام کهن بود از خون منش سرخ نه دامان وطن بود ایکاش که مارا نه بسی معدن و زر بود دزدان جهانرا نه به آن خاک نظر بود ایکاش وطن بین حریفان…

بیشتر بخوانید

بیگانه با عصر نوین

جهان زیباست لیکن جای غمها کرده بر ما اند همه روزش شب تاریک و یلدا کرده بر ما اند نفس در بندش آید از غبار تیره گی هایش فضا را تنگ از بهر نفسها،کرده بر ما اند امیدو آرزو را از دل ما پاک و بزدودند به تیغ خشم قطعِ آرزو ها کرده بر ما…

بیشتر بخوانید

بزم عشق و دوستی

رسول پویان عشق اگر از دل برآیـد زندگی در کار نیست مهر اگر خامـوش گـردد حـرکت اقمار نیست لحظه یی باعشق وشادی بهترازعمری به غم عمـر طـولانی بـرای عـاشـقـان معیـار نیست گـر عـزیـز و مهـربـانی تیر مـژگان می زنـد دادن جان بر نگاه و غمـزه یی دشـوار نیست ساز دل در بزم عشق و دوستی…

بیشتر بخوانید

حفظ ناموس وطن !

امین الله مفکر امینی 2019-04-07 دیوثــی هــــــا از این بدتـــــــر نمـــیشه که کــــــــس ناموس بــــدشمن میفروشه وطن ناموس ما وناموس مـردم مـــاست هرکه این ناموس فروشد جنس خطاست آنانکه نـــدانند فدر نامـــــوس وطــــن بـایـــد جدا کرد ســـــروگردنش از تـــن هـوشدارید! اهــــل صدیق میهن و مردم جـان دهید و نـــــگهدارید ناموس هر دم ور دشمــــن آیـد…

بیشتر بخوانید

صلح واقعی

رسول پویان سنگپای روی طالب صـورت مه پاره نیست حلـقۀ گـوش غـلامی زینت گـوشـواره نیست از رباط خشک جنگی صلح خواهی تا بکی غیر کشتن کار تیغ و مـوشک خمپاره نیست صد هزاران بار اگـر آزموده را آزمون کنید جز خطا درامتحان و سنجش و انگاره نیست در دل سـنگـیـن ظالـم مهـربـانی مـرده اسـت رحم…

بیشتر بخوانید

خوشه ی  از خرمن زرین  ادب 

گوشه ی از محفل  رنگین طرب  بخش اول  فرهنگ بزرگ مردم افغانستان ریشه تاریخی دارد . پنجهزار سال قبل اجداد آریایی ما از اکسوس تا ام البلاد مدنیت بزرگی را بنا نمودند که حوزه فرهنگی این تمدن عظیم از آسیای میانه تا شمال هند ، ایران ،سیستان وبلوچستان وسعت داشته و مرکز آن شهرباستانی بلخ…

بیشتر بخوانید

درد دل

بسیار شد محبتت از من بریدنت هرگز گمان نبود ز من دل بریدنت تا کی سکوت سوختم‌ از درد بی کسی پیش که درد دل برم از نا شنیدنت میساختم‌ ز لعل لبت مطلع غزل میداد گر زمانه مجالم بر دیدنت بلبل چی‌ نسبتی به تو دارد در این چمن بی خود ز خود شود…

بیشتر بخوانید

سوله او امن غواړو

  شاعر : سمیع الدین افغاني   زمونږ د امن د سکون خبر ده دا د یو والي ،پیوستون خبر ده   دلته کې سوله مونږ امان غواړو بیا رغونې  د سمون خبر ده   که تشدد دی یا د  سولې پیغام  دغه د وخت دا د ازمون خبر ده   مونږه د ظلم، اسارت…

بیشتر بخوانید

افراطیت ابزاراشغالگران

رسول پویان طالـب که ضد خـامـه و خـط و نگاره است خصم سواد و مکتب و درس و اشاره است نظم و ثبات و عصر نـویـن را دهـد بـه باد چـون بی خبـر ز عـلـم نهــاد و اداره اسـت شــهـرونــد ممـلکـت چو نــدارد حــق رأی طـالـب امـیـــر وحـشــت دارالامـاره اسـت روشــنـگـری بـه مـشـرب طالـب خطا…

بیشتر بخوانید

آزاده گان!

امین الله مفکر امینی 2019-04-07 آنـچه بودیم، هستیم و همان خواهیم بــود یعنی با حق بودیم و همان خواهیم بو د در آیین ما نیست ز اندیشه هــــای بــاطل کـه برابطال کس نیست دانشور و فاضـل مـکتب ما انسانیت بودواســــت و میبـاشد گــر رهــی دیگر روییم از هـــم میپاشــد بــاک نیست گر گـــویند بد ما…

بیشتر بخوانید

هوس دیدار

نوشته نذیرظفر کاش یکروزی بنوشته نذیرجــــــایی بیخبر میدیدمت غافل از چــــــشم رقیبان خوبتر میدیدمت دیر شد اما نشد وصــــــلت میسر بهر من آرزویــــــــم بود تا بار دگــــــر میدیدمت میشدم چون غنــــچه خندان ازنسیم دیدنت چون هلال عید گر من یک نظر میدیدمت روز من میبود عید و شام من مثـــل برات بخت اگر میداشتم شام…

بیشتر بخوانید

تفرقه انداز و حکومت کن!

امین الله مفکر امینی! 2019-01-07   تفـرقه اندازی در جهان صلح، کارانگلیس است چونکه انگلیسها به معنی نطفه ای ابلیـــس است به سیاست تفـــــرقه انـــدازی عمــــل ها کردند به براندازی جنبش های ملی جعــــــل ها کردند نهضت های ترقیخواه را به طومار ریا بستنـــد با این ریا بر صریر مٌلک آزاده گــــــان نشستند مٌـلک آبایی…

بیشتر بخوانید

هزاران دسته گل از هزاران سبد

هزاران دسته گل از هزاران سبد به تك تك عزيزان و ياران رسد بخورد و بزرگ و هرآن مرد و زن صميمانه و بى غش از جان رسد به هر يارى خوب و گل و ارجمند به هر شكل و هر نوع، هر سان رسد گل سرخ و زرد و سپيد و بنفش به هر…

بیشتر بخوانید