Daily Archives: January 30, 2019

دانى كه چى در فصل زمستان مزه ميته؟؟

دانى كه چى در فصل زمستان مزه ميته؟؟ در سردى و يا برفك و باران مزه ميته؟؟ صبحانه دو سه تخمك خوب تند و بسى تيز! يك كاسه حليم، شيرك و فنجان مزه ميته!! لاندى پلوى با كچرى چاشت و يا شب! با ترشى بس تندك و بران مزه ميته!!! شلغم بته را هيچ ز…

بیشتر بخوانید

کلید صلح چرا درکابل نیست؟

محمدولی ۱- جنگ هفده ساله افغانستان عامل بیرونی دارد. ۲- این جنگ را امریکا ومتحدین ان آغاز کردند. ۳- گروه طالبان بدون هرگونه دلیل تراشی زاده تصمیم امریکا ومتحدین ان بودند . ۴- حمایه گر طالبان نیز مهمترین متحد امریکا در خارج از پیمان ناتو ( یعنی پاکستان) بود ومیباشد. ۵- حکومت موجود افغانستان دربرابر…

بیشتر بخوانید

به‌‌ تازه‌گی317 نهاد اجتماعی مطابق قانون ملغی گردیده‌است

وزارت عدلیه: دوشنبه اول دلو 1397 بر بنیاد احکام قانون جمعیت‌ها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، وزارت عدلیه به تازه‌گی317  نهادهای اجتماعی را به دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت شان در معیاد قانونی، لغو کرده است. این در حالی است که چندی پیش وزارت عدلیه از مجموع نهادهای اجتماعی ثبت شده (3882)، 1287…

بیشتر بخوانید

آنها سرتکامل نبودند !

یک اکتشافی در گوگل کردم تا بفهمم اولین بار بشر در کجا و چه تاریخی گشت موسوم به ارشاد و امربه معروف زورکی را کشف کرد ؟ هیچ کجا و هیچ تاریخی نبود . از دوران غارنشینی تا جنگل و بالای درخت و تا همین قرن پیش … یعنی در مذهبی ترین جغرافیای جهان هم…

بیشتر بخوانید

تخت رستم یکی از عجایب باستان درایبک سمنگان

شیرین نظیری تخت رستم،دربرگیرنده دوکوه بزرگ وسرشارازهمت وهنرخارق العاده نیاکان مااست. کوه بزرگی که تراش خورده و ازشکل هندسی هرمی به صورت یک تپه باانحنای متوازن بوجود آمده است. نخستین پرسش ذهنی این است که درآن زمان چگونه و با چه امکان و چه تکنولوژی این کوه را به این شکل و با اندازه های…

بیشتر بخوانید