Daily Archives: January 11, 2019

چه باید کرد ویا چه باید شود که متحد شویم ؟

دکتور حبیب منگل همبستگی ؛ وحدت ؛ اتحاد ووحدت عمل؛  همگرایی وهمسویی احزاب ؛ سازمانها وحلقاتی تشکیل شده از بدنه حزب دموکراتیک خلق افغانستان وحزب وطن ومتحدین سیاسی وشخصیت وفعالان منفرد ان   به خاطر تامین حضور دروضعیت سیاسی و مشارکت متحدانه  وپیروزمندانه در داعیه ءنجات کشور از بحران کنونی وسلطه ء سیاسی گروه های( شر وفسادز…

بیشتر بخوانید

داشتن “هویت ملی” چرا ضرور است؟

میرعنایت الله سادات                                                                                     جنوری 2019 پس از آن همه تقابل و رویارویی در جامعه ای ما، انسانهای با مواضع وتعلقات ازهم متفاوت در گذشته، اکنون پهلوی هم و در داخل یک سیستم دولتی قرار گرفته و میگویند که حالا مشترکأ برای وطن و مردم شان خدمت مینمایند. سوال مطرح میشود که: آیا این چرخش، با…

بیشتر بخوانید

گفت و شنیدی شیرین نظیری با آقای احمد شاه راستا

جناب راستا، درود و سلام. پیش از اینکه پرسش های خود را آغاز کنم.می شود کمی خود را معرفی کنيد؟ با درود و سلام به شما بانو نظیری وهمکاران و خوانندگان تارنمای آوای زنان افغانستان. احمدشاه راستا استم. لیسه نادریه رابه سال ۱۳۵۶ ورشته کیمیای صنعتی انستیتوت پولیتخنیک کابل  را به سال ۱۳۶۲خورشیدی به پایان…

بیشتر بخوانید