Daily Archives: January 3, 2019

ضرورت تعدیل در قانون اساسی  جمهوری اسلامی افغانستان

محمدولی گرچه اوضاع دراینده تغیر خواهد کرد ولی نظرم را مینویسم . بادر نظرداشت اینکه قانون اساسی موجود درنوع خود قانون خوب ودارای ارزشهای دمو کراتیک است اما گذست (۱۵) سال نشان داد که مقامات دولتی بخصوص حامی های قانون اساسی یعنی روسای جمهور نتوانسته اند اجراآت وبرخی تصامیم شان را برمعیار های جا داده…

بیشتر بخوانید

چگونه سگرت و یا نصواررا ترک کنیم؟

نوشته کریم پوپل 01.جنوری 2019 سگرت سگرت در مراحل اول خستگی را رفع نموده و تا حدودی خوشی بار می آورد . سگرت مادر نشه باب بوده بعداز کشیدن سگرت چانس مبتلا شدن به هرنوع دخانیات بیشتر موجود است . کشیدن سگرت آهسته آهسته رگهای بدن شش جگر خون را مملو از تنباکو نموده بی…

بیشتر بخوانید

قصه ی انتخابات در اتحادیه ی افغانها در ونکوور کانادا

جای نماز راتب رحیمی در سال 2008 در شهر ونکوور با فامیل خود متوطن شدم، بعد از چند روز در سالون بزرگ در ناحییه ی سوری افغانها به مقصد ادای نمازعید جمع شده بودند شخصی عقب میز خطابه با انتقاد از مسوولین اتحادیه گفتدر کوچه شهر (گراج سیل )بود کسی جای نماز خرید. نو جوان فروشنده گفت بالای این فرش…

بیشتر بخوانید