Daily Archives: December 2, 2018

مندل پدر ژنتیک

 دکتر بیژن باران   مندل 1822-1884 پدر ژنتیک در اتریش با 8 سال آزمایش روی 28هزار گل و دانه نخود سبز و زرد وراثت را دریافت. مندل نتایج را در 3 قانون وراثت در 1865خلاصه کرد: 1- تفکیک: ژنهای پدر و مادر اتفاقی در ژن جنسی تفکیک شده؛ تا یاخته های جنسی تنها یک ژن…

بیشتر بخوانید

وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید!

                   (انتباه ها و درس هایی چند)    سلیمان کبیر نوری   درین جا می خوانید   – پیش تبصره – پیشنهادی به احزاب مترقی، نخبگان ملی، قلم بدستان و روشنگران و خردورزان – فرمانده عبدالغنی علی پور کیست؟ – علی پور و توطیه ی شیطانی بزرگ استخبارات بین المللی – ترس ناتو و غرب از…

بیشتر بخوانید

یاد این رهبر خردمند را همواره گرامی می داریم

  درست بیست و دو سال از خاموشي آن بزرگ مرد خرد و اندیشه، مبارز نستوه و چهره درخشان تاریخ نهضت ترقی خواهانه افغانستان، رفیق ببرک کارمل، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رییس جمهور، جمهوری دموکراتیک افغانستان، می گذرد. بسیار دشوار و غم انگيز است که در جریان این همه سالهای که طوفانی…

بیشتر بخوانید

گرامی بادخاطرات گران ارج ابرمردتاریخ  والگوی جنبش انقلابی و مبارز عدالتخواهانه افغانستان  شاد روان ببرک کارمل

  بیست ودو سال از خاموشی شخصیت فرزانه وپاک طینت ونستوه یی راهیی ازادی وخوشبختی وسرفرازی مردم افغانستان ببرک کارمل میگذرد. هنوزهم ایده واموزه ها و سخنرانی ها پر شور، انقلابی و ازدیخواهانه اش از حافظه تاریخی نسل دیروز وامروز زدوده نه شده ،بلکه رهنمایی رویکرد مبارزه یی رهروان اصیل نیروهای ملی ودمکراتیک وروشنگران نسل…

بیشتر بخوانید

فدای حداکثر یا خطای حداکثر ؟

قبل ار عمل سفیر آمریکا در امور افغانستان : آمریکا برای صلح در افغانستان عجله دارد…تازه عجله دارن که 2 دهه اسایش مردمو مختل کردن ، اگه عجله نداشتن چند قرن طول میکشید ؟! در حین عمل بحث ما با دوستی قدیمی از ضرورت یک تشکیلات و جمع منسجم مثل مجاهدین شروع شد که برای…

بیشتر بخوانید

مربى چو دارى، مربا بزن

مربى چو دارى ، مربا بزن چپ و راست، تا و بالا بزن نه ترسی ز وجدان و شرمی ز خلق تو درد و بلايت سر ما بزن بسى مغتنم می شمر فرصت ات هر آنچه ربودی، به هر جا بزن بخور و بنوش و بگير و بپوش ز بهر نوه ات، حال و فردا…

بیشتر بخوانید