Daily Archives: December 27, 2018

وحدت و جبهه وسیع یگانه راه نجات میهن

قدر منو هيواد والو ، و رفقاي ديروزي خلقي و پرچمي ، ماويست ها ، سازايي ها ، اخواني هاي سوني و شعيه و بيطرفان که از نظر من بيطرفي اصلانيست ، خلاصه به همه افغانهاي مرد وزن اين وطن در داخل وخارج سلام و خوب بشنويد اين را بايد عملي کنيد :::-  اضافه از…

بیشتر بخوانید

دروغ گفتن ضرورت به انرژی بیشتری دارد !

تحقیقات وتجارب راکه علماء در مورد مغزتعدادی کثیری از انسانها ، توسط امواج مغناطیسی انجام داده اند ، بدین نتیجه رسیده اند که : مغز انسان در هنگام دروغ گفتن   انرژی زیادی را نسبت به زمانی که انسان حقیقت میگوید به مصرف میرساند ، از این تجارب به اثبات رسیده که:راستگویی و گفتن حقیقت باعث…

بیشتر بخوانید