Daily Archives: December 3, 2018

فرمانده کودتای بلاوژسکی سقط شد

روز ١٠ آذر مصادف با اول ماه دسامبر سال ۲٠١۸ میلادی کره خاک از پلیدی وجود یکی دیگر از خونخوارترین جنایتکاران تاریخ- جرج بوش (پدر)، چهل و یکمین گماشته هیأت حاکمه امپراطوری صهیونیستی- تروریستی آمریکا، فرمانده کودتای بلاوژسکی پاک شد. گورش مانند گور همه جنایتکاران گم باد! کودتای بلاوژسکی با شرکت سران وقت سه جمهوری…

بیشتر بخوانید

سوله ، صلحه (( دچا ګروګان ده )،؟؟؟؟؟

صلحه لکه څنګه چي اکثريت يا تخمينا ۶۵ فيصده خلک چي اکثرا غير ګونديان او بي پري خلک دي يعني (( يو تعداد دهقانان – يو تعداد مامورين دولتي و ادارات و  کار ګران فابريکات شخصي – طبقه اناث ۸۰ فيصد ، جوانان ۵۵ فيصد ، روحانيون او ملان ۲۰ فيصد – افسران عالي رتبه…

بیشتر بخوانید

راه غلط

دیروز وطن خرم و با شان و فری بود با نام‌ و نشان محترم ناموری بود من‌ عاشق او بودم و آن‌ خطه زیبا آن مامن شیران‌ که مرا تاج سری بود تاراج‌ شد آن خانه ای زیبای پر از مهر آن وقت که‌ راکت زدن و در به دری بود خود تیشه زدیم نخل…

بیشتر بخوانید