Daily Archives: March 13, 2018

جنگ استخباراتی خطرناکتر از استعمال قوه مسلحانه  

(فرهاد) زنده گی آخر سر آید بنده گی در کار نیست بنده گی گر شرط باشد زنده گی در کار نیست با حقارت گر ببارد بر سرت باران در آسمان را گو برو بارنده گی در کار نیست محمد اشرف غنی در جلسه ایجاد مشترک قوت های امنیتی بتاریخ 1396/12/19 بالای انجام فعالیت های کشفی…

بیشتر بخوانید

   مشکلات و منازعات که باعث شد ۳ شاخه قوم درانی به طالبان بپیوندد

نوشته کریم پوپل ۲۲حوت سال ۱۳۹۶   شهر کالنگ دنمارک پیش گفتار: عده از روشن فکران مخالف قوم قوم بازی اند. ولی در احزاب جهادی و طالب که سطح اگاهی بلند ندارند همین قوم زبان معیاربوده و در همین راه مبارزه می نمایند.حالا مشاهد کنید که قومیت در وجود طالبان چه نقش دارند. . ملا…

بیشتر بخوانید

یما « سعیدی»  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد

گزارش از :  فرشته « سعیدی» یما « سعیدی »  بتاریخ « 10 مارچ 2018 م »  مسابقه قهرمانی بوکس حرفوی اروپا  را با بوکسر تجربه کار و سرسخت کشور ارمنی اقای  ارمان « توروسیان » درشهرگیوتسلو مربوطات شهر بیلیفلد کشور المان ، انجام  داد. این مسابقه قهرمانی که  از جانب سازمان بین المللی  بوکس…

بیشتر بخوانید