Daily Archives: March 26, 2018

مردم درباره تعطیلی کنسولگری آمریکا نظر می دهند

حساب توئیتری سفارت روسیه در آمریکا، نظرسنجی به راه انداخته است که براساس آن، مردم جهان در خصوص بسته شدن یکی از کنسولگری های آمریکا در فدراسیون روسیه، نظر خواهند داد.  در این نظرسنجی از مخاطبان پرسیده شده است، اگر شما جای ما بودید کدام یک از کنسولگری های آمریکا در سفارت روسیه را می…

بیشتر بخوانید

افغانستان چهل سال در آتش!

مجاهد را ساختند اردوي صدساله افغانستان را برباد كردند و تأسيسات عام المنفعه و تجهيزات نظامي اش را به  وزن آهن به پاكستان و ايرانفروختند و مردم اش را تجاوز و چور و چپاول كردند.  وقتي مجاهد رو به سوي اهلي شدن آورد و از كردار و آدمكشي و … پشيمان شد. طالب را ساختند تا باغ ها را بسوزاند، مردم را قتل عام كند و افغانستان را دو دسته به پاكستان و ايران بدهد كه كرد. بعد يك چارتا دزد عسكر گريز و هوتلي و مريض رواني و عقده يي را از خارج بنام تكنوكرات آوردند اما اينها نتنها وند زدند و به خارج انتقالدادند بلكه با مجاهد و طالب يكجا شدند و مجاهد و طالب را دوباره زنده ساختند تا سر جوال دزدي را باهم يكجا بگيرند. حالا از شيره يي قتل ها و دزدي ها و ظلمها و وحشت ها و خيانت هاي مجاهد و طالب و تكنوكرات حيوان جديدي و حشي بنامداعش ساخته اند تا مسلمان و نامسلمان و آدم و حيوان و سنگ و چوب را چك بكنند و بكشند و بدرند و بخورند. يك راه وجود دارد تا جلو اين بدبختي ها را بگيرد. ملت دست از دنباله روي و عبادت چند رهبر فاسد خاين بكشند. خدا و ملت يك رييس جمهور بدبجنگ ، با برش، عادل، باهيبت، با قانون و با أصول و در حين زمان بسيار جدي را دراين كشور پادشاه و رهبرو زعيم بسازد تا اول رهبران خاين اين چهار گروههاي مجاهد و طالب و تكنوكرات و داعش را حلق آويز كند عدالت انتقالي را بشكل درست آناجرا و قانون و حاكميت قانون را بدون استثنا بالاي همه يكسان تطبيق كند در غير آن همين بدبختي و كشتن ادامه دارد. رامين احمديار…

بیشتر بخوانید

از پوهنوال دکتور اسدالله حیدری در سیدنی قدر دانی به عمل آمد

هفته نامۀ “افق” استرالیا 25 مارچ 2018 به گزارش هفته نامۀ “افق” ؛ انجمن همکاری افغانهای نیو ساوت ویلز روز یکشنبه 25 مارچ از پوهنوال دکتور اسدالله حیدری ضمن محفلی در هال آن انجمن تقدیر به عمل آورد. درین محفل بزرگان، نخبه گان وفرهنگیان اعم از زنان ومردان اشتراک ورزیده بودند. آقای اکرم ابوی حین…

بیشتر بخوانید

بحران سیاسی کنونی افغانستان و دیدگاه ما

نوشته از ع. بصیر دهزاد جامعه و دولت افغانستان عملاٌ  در عمق بحران سیاسی و بی اعتمادی نسبت به آینده با ثبات قرار دارد. جامعه ما در چندین دهه در تداوم این بحران به اسیب های بزرگ مواجه بوده است  ولی بحران کنونی با مشخصات ، محتوای جدید و عوامل جدید خطرات را چنان بر…

بیشتر بخوانید

حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد!

محمد عالم افتخار درین روز ها بحث و مناقشه دامنه دار و بی پیشینه ی بیشتر منفی و کمتر مثبت و معتدل؛ در مطبوعات و انترنیت و رسانه های ارتباط جمعی و در محافل اجتماعی و سیاسی و میان گروه هایی از جوانان و سالخوردگان پیرامون توافقات عطامحمد نور با ارگ ریاست جمهوری و به…

بیشتر بخوانید

هنر مُخرب جنگ !

جان بولتون به جای هربرت مک‌مستر رئیس شورای امنیت ملی آمریکا شد . جان بولتون تابستان پارسال در گردهم‌آیی گروه‌هایی از مخالفان جمهوری اسلامی، با محوریت سازمان مجاهدین خلق گفت: “تا قبل از سال ۲۰۱۹، ما که این‌جا هستیم، در تهران جشن خواهیم گرفت.” عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان حکومت اسلامی ایران در کانال تلگرام…

بیشتر بخوانید