Daily Archives: March 23, 2018

به فرماندهی ایالات متحدۀ آمریکا و ناتو

«هنر جنگ» مانلیو دینوچی در سال  2006 اسرائیل با حمله به لبنان فکر می کرد حزب الله را درهم خواهد کوبید و امیدوار بود که سوریه واکنش نشان دهد، این بار با تدارک حملۀ جدید به لبنان امیدوار است واکنش ایران را تحریک کند. در هر دو صورت، ترفندی در کار هست، زیرا اسرائیل به…

بیشتر بخوانید

نقبی بر مفهوم پیام نوروزی 1397 !

نقبی بر پیام نوروزی علی خامنه ای : اوضاع مملکت عالی است . مردم بیشتر زاد و ولد کنند ، جوانان بیشتر کار کنند و همه جنس ایرانی بخرند . شکاف طبقاتی نداریم «مردم‌سالاری دینی» اساس ماندگاری حکومت ماست . آزادی بیان در حکومت اسلامی ایران خیلی زیاد است . عده‌ای از آزادی استفاده می‌کنند…

بیشتر بخوانید