مردم چه مي گويند

چرا افغانستان در ردیف چهار کشور فاسد جهان معرفی شد؟

(فرهاد) هر چه بگند د نمکش میزنند وای از آن روز که بگند د نمک   کشور های مهاجم و گماشته گان شان قریب به سه دهه میشود با مسلط ساختن تشنه گان قدرت و ثروت به ارزش هزاران ملیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم ما را غارت قسمتی بزرگ آنرا…

بیشتر بخوانید

تشدید بحران را نباید دستاورد خواند

فرهاد از یکطرف نهنگ از دیگر طرف پلنگ هر دو به خون ما دهن خویش کردند رنگ   ترامپ رئیس جمهور امریکا در جلسه سران کشور های اعضای ناتو پلان استراتیژیک جنوب آسیا را در رابطه به کشور ما موفقانه خواند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته های وی را تائید نمود. مردم،…

بیشتر بخوانید

تفرقه انداز، بیشترغارت کن

(فرهاد) های مردم ها! ای گلوی کوچه ها را گام تان خنجر ای سکون خواب شهر از دست تان ناآرام ای تنور خود سری ها را شما هیزم ای حضور دشمنی ها را شما پیغام ای بخون همدیگر دستان رنگین ای نموده دشمنی با خویش از آغاز تا انجام (فانی) ادارات استخباراتی کشور های منطقه…

بیشتر بخوانید

کلید، تامین صلح و ثبات واقعی در دست بازیگران است

(فرهاد) اشک در چشمانم و بغضم در گلوست وند این ایام زهرم در پیاله، اشک و خونم در سبوس مرگ او را از کجا باور کنم صحبت از پژمردن یک برگ نیست وای جنگل را بیابان میکنند دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند (فریدون مشیری) در حالیکه مردم شرافتمند، سربلند، آزادی…

بیشتر بخوانید

انتخاب نماینده گان واقعی مسئولیت است

(فرهاد) این شب ز بخت کیست که فردا نمی شود بال سحر کی بسته که پیدا نمی شود ای دل صبور باش به تدبیر تکیه کن از آه، ناله، درد مداوا نمی شود    باید به هم رسیم که موجی شود بلند هر قطره علیحده دریا نمی شود (فانی) در این روز ها مسلۀ رفتن…

بیشتر بخوانید

اهریمنان، قرن بیست و یک از این بیشتر چه میخواهند؟

(فرهاد) سالها شد، باد، مرگ تدریجی جنگل را زند فریاد، باد در نجوای خونینش، میدهد هشدار مرغانرا، های مرغان، لانه های تان میرود برباد، (فانی) چودری سفیر پاکستان در واشنگتن در قسمتی از صحبت هایش گفت، موجودیت شوراهای کویته، پشاور وغیره در پاکستان واقعیت نداشته و ادعای موجودیت گروهای هراس افگن را در پاکستان  افسانه…

بیشتر بخوانید

روز خونین رسانه ها جنایتی است برای خفه کردن صدای  مردم

(فرهاد) از یک طرف نهنگ، از دیگر طرف پلنگ هر دو بخون ما دهن کرده اند رنگ   بتاریخ دهم ثور سال جاری به نسبت حمله خونین تروریستی که توسط دشمنان سوگند خورده داخلی و خارجی مردم افغانستان در ساحه شش درک شهر کابل صورت گرفت سبب شهادت بیست تن و زخمی شدن قریب 50…

بیشتر بخوانید

ملاک حقیقت عمل است نه حرف

(فرهاد) تا داغ دامن خویش از چشم خلق بپوشند اکنون لباس تقوا پوشیده اند گرگان گل خانه محبت این جا چگونه روید هر گوشه تخم نفرت پاشیده اند گرگان (فانی) وزیر دفاع و ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا در صحبت 1397/1/24 که داشتند از طرح پلان منظم غرض همکاری نیروهای قوای مسلح افغانستان در…

بیشتر بخوانید

نتایج شش هزار روز جنگ چه میباشد؟

فرهاد گر نهد سنگ را معمار در تهداب کج تا ثریا میرود دیوار کج محترم میشل شودوفسکی یک تن از قلم بدستان با افتخار، واقعبین و مردم دوست امریکا در کتاب (جنگ) امریکا درباره تروریزم بعد از حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی نوشته که چند سطر از نوشته های وی را خدمت خواننده گان…

بیشتر بخوانید

جنگ استخباراتی خطرناکتر از استعمال قوه مسلحانه  

(فرهاد) زنده گی آخر سر آید بنده گی در کار نیست بنده گی گر شرط باشد زنده گی در کار نیست با حقارت گر ببارد بر سرت باران در آسمان را گو برو بارنده گی در کار نیست محمد اشرف غنی در جلسه ایجاد مشترک قوت های امنیتی بتاریخ 1396/12/19 بالای انجام فعالیت های کشفی…

بیشتر بخوانید

هدف بازیهای پنهانی چه میباشد؟

(فرهاد) گر نهد معمار سنگ را در تهداب کج تا ثریا میرود دیوار کج لیل 1396/11/28 از کابل خبری به نشررسید در آن گفته شده، اطلاع که به ما رسیده لوی درستیز های کشور های پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان وغیره که به فراخوانی ایالات متحده امریکا در افغانستان دعوت شده بودند. قبل از آمدن به…

بیشتر بخوانید

از بازیهای خصمانه دیروز تا افزایش جنایات امروز

فرهاد زمانه کج روشانرا ببر کشد بیدل هرآنکه راست بود خار چشم افلاک است بیست و نه سال قبل بتاریخ 27 دلو آخرین افسر اتحاد شوروی وقت از طریق پل دوستی حیرتان به وطن آبائی خویش برگشت. از آن تاریخ تا امروز غاصبان قدرت با نشر و پخش اخبار گمراه کننده دستاوردها و افتخارات پنج…

بیشتر بخوانید

ده روز خونین  که زخمهای مردم ما را خونین تر ساخت

فرهاد از یک طرف نهنگ از دیگر طرف پلنگ هر دو بخون ما دهن کرده اند رنگ گر چه بیش از چهار دهه میشود طبق سناریو کشور های توسعه طلب متجاوز، غارتگر جنگ اعلان ناشده، تحمیلی از خارج بر ضد کشور و مردم ما زیر بهانه های طالب، القاعده، داعش، تروریزم و غیره جریان داشته…

بیشتر بخوانید

با نگرانی ها نمیتوان این زخم خونین را مداوا ساخت

(فرهاد) ما دوزخیانیم آتش وطن ماست خون نیست شرار است که جاری به تن ماست دیگر در دل را نگشاییم به نامرد تنهایی ما قلعه دشمن شکن ماست (فانی) رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد  در راس هیت پانزده نفری این شورا بتازه گی از کابل دیدن نموده میگویند فعالیت های گروه های هراس افگن…

بیشتر بخوانید

این زخم خونین به تداوی اساسی نیاز دارد

(فرهاد) خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت دیده باشی داغهای دامن قصاب را سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ای آنها با هزینه کردن 33 ملیارد دالر برای نظامیان پاکستانی از جمله اداره (آی اس آی) توانستند طی هفده سال گذشته سرزمین جنت نشان ما را به باشنده گان آن به جهنم…

بیشتر بخوانید