مردم چه مي گويند

ده روز خونین  که زخمهای مردم ما را خونین تر ساخت

فرهاد از یک طرف نهنگ از دیگر طرف پلنگ هر دو بخون ما دهن کرده اند رنگ گر چه بیش از چهار دهه میشود طبق سناریو کشور های توسعه طلب متجاوز، غارتگر جنگ اعلان ناشده، تحمیلی از خارج بر ضد کشور و مردم ما زیر بهانه های طالب، القاعده، داعش، تروریزم و غیره جریان داشته…

بیشتر بخوانید

با نگرانی ها نمیتوان این زخم خونین را مداوا ساخت

(فرهاد) ما دوزخیانیم آتش وطن ماست خون نیست شرار است که جاری به تن ماست دیگر در دل را نگشاییم به نامرد تنهایی ما قلعه دشمن شکن ماست (فانی) رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد  در راس هیت پانزده نفری این شورا بتازه گی از کابل دیدن نموده میگویند فعالیت های گروه های هراس افگن…

بیشتر بخوانید

این زخم خونین به تداوی اساسی نیاز دارد

(فرهاد) خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت دیده باشی داغهای دامن قصاب را سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ای آنها با هزینه کردن 33 ملیارد دالر برای نظامیان پاکستانی از جمله اداره (آی اس آی) توانستند طی هفده سال گذشته سرزمین جنت نشان ما را به باشنده گان آن به جهنم…

بیشتر بخوانید

در جامعه که فساد حاکم باشد صلح تامین نمیگردد

فرهاد های آدم ها. ای گلوی کوچه ها را گام تان خنجر ای سکون خواب شهر از دست تان  نارام ای تنور خود سری ها را شما هیزم ای حضور دشمنی ها را شما پیغام ای به خون همدیگر دستان تان رنگین ای نموده دشمنی با خویش از آغاز تا انجام (فانی) نماینده سازمان ملل…

بیشتر بخوانید

از دست آورد های دیروز تا غارتگریهای امروز

فرهاد هر که پا کج می نهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما (بیدل) سی و هشت سال قبل بتاریخ ششم جدی سال 1358 قوای محدود اتحاد شوروی  مطابق ماده 52 منشور سازمان ملل متحد نظر به دعوت دولت قانونی وقت  به کشور ما آمده بعد از نه سال مطابق…

بیشتر بخوانید

کلید ختم جنگ و تآمین صلح در دست کیست؟

فرهاد کجا دین است این کفر است این کین است که ابلیس تبهکاری بکف شمشیر دین بگرفته و تکبیر میگوید ز ایمانش حذر دارید مسلمانش مپندارید که او نام خدا را نیز با تذویر میگوید فانی مردم عذاب کشیده افغانستان هفته خونین دیگری در اخیر ماه میزان با حملات خونین دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان…

بیشتر بخوانید

تامین صلح وثبات به بستر اساسی نیاز دارد

فرهاد این شب زبخت کیست که فردا نمیشود بال سحر که بست پیدا نمیشود ای دل صبور باش به تدبیر تکیه کن از آه وناله درد مداوا نمیشود دیگر کشاد کار خویش از غیر کم طلب این عقده جز به دست خودت وا نمیشود باید به هم رسیم که موجی شود بلند هر قطره علیحده…

بیشتر بخوانید

از یازده سمپتمبر 2001 تا به امروز

فرهاد همه جا دوکان رنگ است همه رنگ میفروشند دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشند به دوکان بخت مردم کی نشسته یا رب گل خنده میستاند غم وجنگ میفروشد زتنور طبع فاتی تو محو سرود آرام مطلب گل از دوکان که تفنگ میفروشد از حادثه یازده سپتمبر سال2001 که سبب فروریزی آسمان خراش…

بیشتر بخوانید

چرا رئیس سی آی ای در برابر وسایل اطلاعات جمعی حضور نیافت؟

فرهاد هرکه پا کج مینهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم را در بغل داریم ما بیدل داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه طی صحبتی که در جلسه شورای وزیران داشت از سفر و صحبت های رئیس اداره سی آی ای در چند روز گذشته در کابل یاد آوری نمود. مردم وآگاهان امور علت ظاهر…

بیشتر بخوانید

خون ریزی ها تا به چند؟ جنایات تا بکی؟

فرهاد اگر به تیغ سرنهیم و دم نزنیم کسی به فاتحه ما قدم نخواهند ماند بگو به خصم این سر به باد خواهد رفت ولی به پای تو یک لحظه خم نخواهد شد فانی در هفته اخیرماه سرطان سال جاری قاتلان سوگند خورده مردم افغانستان با انجام بازی های خونین زیر بهانه های مختلف توانستند…

بیشتر بخوانید

مردم خواهان ختم بازی های قدرت طلبی در کشور میباشند

فرهاد زمانه کج روشانرا ببر کشد بیدل هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است در حالیکه سیزده یوم از حمله خونین چهار راهی زنبق شهر کابل سپری میشود ده ها تن از خانواده ها تا هنوز جسدهای سوخته و خاکستر شده عزیزان خویش را پیدا نکرده اند با وجود آنهم بنام شان فاتحه و…

بیشتر بخوانید

پیامد تکرار بازیهای گذشته چه خواهد بود؟

فرهاد واعظان جلوه بر محراب و منبر میکنند گر به خلوت میروند خود کار دیگر میکنند                           حافظ در نشست که به اشتراک پنجاه کشور اسلامی و عربی به تاریخ31/2/1396در پایتخت عربستان سعودی صورت گرفت .ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان بسیج کشور هادر پیکار با هراس افگنی شد وی تاکید نمود به هیچ کشور اجازه ندهند…

بیشتر بخوانید

مقصر این جنایات کیست؟

فرهاد از شما میپرسم که آخر نیک بودن چیست؟ با جنایت خو گرفتن کور وکر کردن بودن؟ از کنار لکه های خون انسان بی تفاوت رد شدند؟ نظاره گر بودن پس بد کیست؟ روسای ادارت ملی و دفاعی  استخبارات ایالات متحده آمریکا در گزارش اخیرشان که به کنگره آمریکا داشتند از ناحیه افزایش جنگهای خونین…

بیشتر بخوانید

صلح یک نیاز است نه یک بازی

فرهاد دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است فدای قلب دشمن شوم همیشه یک رنگ است به تاریخ14/2/1396 گلبدین حکمتیاربا صدها تن ملشه بعد از دو دهه وارد شهر کابل شد در قصر گل خانه که محمد اشرف غنی رئیس جمهور دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حامد کرزی رئیس پیشین ریاست جمهوری عده از…

بیشتر بخوانید

ثمره بازی های دیروز افزایش جنایات امروز

فرهاد مرگ است جدا از جمع یاران بودن چون شاخه ای خشک بی بهاران بودن لیکن به خدا کشنده تر از مرگ است باز بچه دست نابکاران بودن                                         فانی بیست وپنج سال قبل از امروز در هشتم ثور ادارات استخباراتی خارجی توانستند با انجام بازیهای ریا کارانه  وخصمانه سران  گروهها را به فرق ده ها…

بیشتر بخوانید