مردم چه مي گويند

جنگ استخباراتی خطرناکتر از استعمال قوه مسلحانه  

(فرهاد) زنده گی آخر سر آید بنده گی در کار نیست بنده گی گر شرط باشد زنده گی در کار نیست با حقارت گر ببارد بر سرت باران در آسمان را گو برو بارنده گی در کار نیست محمد اشرف غنی در جلسه ایجاد مشترک قوت های امنیتی بتاریخ 1396/12/19 بالای انجام فعالیت های کشفی…

بیشتر بخوانید

هدف بازیهای پنهانی چه میباشد؟

(فرهاد) گر نهد معمار سنگ را در تهداب کج تا ثریا میرود دیوار کج لیل 1396/11/28 از کابل خبری به نشررسید در آن گفته شده، اطلاع که به ما رسیده لوی درستیز های کشور های پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان وغیره که به فراخوانی ایالات متحده امریکا در افغانستان دعوت شده بودند. قبل از آمدن به…

بیشتر بخوانید

از بازیهای خصمانه دیروز تا افزایش جنایات امروز

فرهاد زمانه کج روشانرا ببر کشد بیدل هرآنکه راست بود خار چشم افلاک است بیست و نه سال قبل بتاریخ 27 دلو آخرین افسر اتحاد شوروی وقت از طریق پل دوستی حیرتان به وطن آبائی خویش برگشت. از آن تاریخ تا امروز غاصبان قدرت با نشر و پخش اخبار گمراه کننده دستاوردها و افتخارات پنج…

بیشتر بخوانید

ده روز خونین  که زخمهای مردم ما را خونین تر ساخت

فرهاد از یک طرف نهنگ از دیگر طرف پلنگ هر دو بخون ما دهن کرده اند رنگ گر چه بیش از چهار دهه میشود طبق سناریو کشور های توسعه طلب متجاوز، غارتگر جنگ اعلان ناشده، تحمیلی از خارج بر ضد کشور و مردم ما زیر بهانه های طالب، القاعده، داعش، تروریزم و غیره جریان داشته…

بیشتر بخوانید

با نگرانی ها نمیتوان این زخم خونین را مداوا ساخت

(فرهاد) ما دوزخیانیم آتش وطن ماست خون نیست شرار است که جاری به تن ماست دیگر در دل را نگشاییم به نامرد تنهایی ما قلعه دشمن شکن ماست (فانی) رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد  در راس هیت پانزده نفری این شورا بتازه گی از کابل دیدن نموده میگویند فعالیت های گروه های هراس افگن…

بیشتر بخوانید

این زخم خونین به تداوی اساسی نیاز دارد

(فرهاد) خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت دیده باشی داغهای دامن قصاب را سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ای آنها با هزینه کردن 33 ملیارد دالر برای نظامیان پاکستانی از جمله اداره (آی اس آی) توانستند طی هفده سال گذشته سرزمین جنت نشان ما را به باشنده گان آن به جهنم…

بیشتر بخوانید

در جامعه که فساد حاکم باشد صلح تامین نمیگردد

فرهاد های آدم ها. ای گلوی کوچه ها را گام تان خنجر ای سکون خواب شهر از دست تان  نارام ای تنور خود سری ها را شما هیزم ای حضور دشمنی ها را شما پیغام ای به خون همدیگر دستان تان رنگین ای نموده دشمنی با خویش از آغاز تا انجام (فانی) نماینده سازمان ملل…

بیشتر بخوانید

از دست آورد های دیروز تا غارتگریهای امروز

فرهاد هر که پا کج می نهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما (بیدل) سی و هشت سال قبل بتاریخ ششم جدی سال 1358 قوای محدود اتحاد شوروی  مطابق ماده 52 منشور سازمان ملل متحد نظر به دعوت دولت قانونی وقت  به کشور ما آمده بعد از نه سال مطابق…

بیشتر بخوانید

کلید ختم جنگ و تآمین صلح در دست کیست؟

فرهاد کجا دین است این کفر است این کین است که ابلیس تبهکاری بکف شمشیر دین بگرفته و تکبیر میگوید ز ایمانش حذر دارید مسلمانش مپندارید که او نام خدا را نیز با تذویر میگوید فانی مردم عذاب کشیده افغانستان هفته خونین دیگری در اخیر ماه میزان با حملات خونین دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان…

بیشتر بخوانید

تامین صلح وثبات به بستر اساسی نیاز دارد

فرهاد این شب زبخت کیست که فردا نمیشود بال سحر که بست پیدا نمیشود ای دل صبور باش به تدبیر تکیه کن از آه وناله درد مداوا نمیشود دیگر کشاد کار خویش از غیر کم طلب این عقده جز به دست خودت وا نمیشود باید به هم رسیم که موجی شود بلند هر قطره علیحده…

بیشتر بخوانید

از یازده سمپتمبر 2001 تا به امروز

فرهاد همه جا دوکان رنگ است همه رنگ میفروشند دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشند به دوکان بخت مردم کی نشسته یا رب گل خنده میستاند غم وجنگ میفروشد زتنور طبع فاتی تو محو سرود آرام مطلب گل از دوکان که تفنگ میفروشد از حادثه یازده سپتمبر سال2001 که سبب فروریزی آسمان خراش…

بیشتر بخوانید

چرا رئیس سی آی ای در برابر وسایل اطلاعات جمعی حضور نیافت؟

فرهاد هرکه پا کج مینهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم را در بغل داریم ما بیدل داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه طی صحبتی که در جلسه شورای وزیران داشت از سفر و صحبت های رئیس اداره سی آی ای در چند روز گذشته در کابل یاد آوری نمود. مردم وآگاهان امور علت ظاهر…

بیشتر بخوانید

خون ریزی ها تا به چند؟ جنایات تا بکی؟

فرهاد اگر به تیغ سرنهیم و دم نزنیم کسی به فاتحه ما قدم نخواهند ماند بگو به خصم این سر به باد خواهد رفت ولی به پای تو یک لحظه خم نخواهد شد فانی در هفته اخیرماه سرطان سال جاری قاتلان سوگند خورده مردم افغانستان با انجام بازی های خونین زیر بهانه های مختلف توانستند…

بیشتر بخوانید

مردم خواهان ختم بازی های قدرت طلبی در کشور میباشند

فرهاد زمانه کج روشانرا ببر کشد بیدل هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است در حالیکه سیزده یوم از حمله خونین چهار راهی زنبق شهر کابل سپری میشود ده ها تن از خانواده ها تا هنوز جسدهای سوخته و خاکستر شده عزیزان خویش را پیدا نکرده اند با وجود آنهم بنام شان فاتحه و…

بیشتر بخوانید

پیامد تکرار بازیهای گذشته چه خواهد بود؟

فرهاد واعظان جلوه بر محراب و منبر میکنند گر به خلوت میروند خود کار دیگر میکنند                           حافظ در نشست که به اشتراک پنجاه کشور اسلامی و عربی به تاریخ31/2/1396در پایتخت عربستان سعودی صورت گرفت .ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان بسیج کشور هادر پیکار با هراس افگنی شد وی تاکید نمود به هیچ کشور اجازه ندهند…

بیشتر بخوانید