مردم چه مي گويند

مردم از ناحیه تکرار بازیها به ستوه آمده اند

فرهاد همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشند دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشند فانی بیست سال قبل از امروز ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بخاطر تشدید نمودن خشونت ها و جاری شدن بیشتر سیل های خون گروه دهشت و وحشت را زیر نام مقدس طالب در کشور از جمله شهر…

بیشتر بخوانید

تأمین صلح به بستر اساسی نیاز دارد

فرهاد هر که ناموخت از گذشت روزگار او نیاموزد ز هیچ آموزگار روز سی سنبله مصادف با روز جهانی صلح به مناسبت مداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای توسعه طلب بستر اساسی صلح که عبارت از اعتماد ده ها میلیون مردم به سران جنگ افروز و حامیان خارجی شان میباشد از بین رفته افزایش سیل های…

بیشتر بخوانید

کشمکش ها بخاطر چه؟

فرهاد ای بزرگان سبق جور به طفلان ندهید درس انصاف درین مدرسه ارشاد کنید من ازین تفریق شما هموطنان دلگیرم همه یکرنگ شوید و دل من شاد کند فانی مردم و آگاهان امور را عقیده بر آن است بعد از پشت پا زدن خواست های میلیون ها تن که بخاطر انتخاب فرد مورد نظر خویش…

بیشتر بخوانید

کالبد شکافی پرسش از فاجعه دهمزنگ

دولت دولتیار (در سنجیدار خرد انتقادی) ‎ هنوز خون شهداى جنبش روشنایى از گوشه و اطراف چوک دهمزنگ نخشکیده است اما پرسشهاى ظاهرا انتقادی درصدد به انحراف کشانیدن این فاجعه عظیم است. پرسش قاعدتا باید معطوف به معناى فاجعه باشد نه تمرکز محض به تبعات و پیایندهاى فاجعه. ‎براى درک فاجعه و مصیبتی به عظمت…

بیشتر بخوانید

از درسهای تاریخ باید آموخت

 فرهاد این شب از بخت بدی کیست که فردا نمیشود بال سحر که بسته پیدا نمیشود ای دل صبور باش به تدبیر تکیه کن از آه و ناله درد مداوا نمیشود باید به هم رسیم کی موجی شود بلند هر قطره علیحده دریا نمیشود فانی نظر به شهادت تاریخ غازی امان الله بعد از اعلان…

بیشتر بخوانید

از تدویر جلسه اول در بن تا وارسا

فرهاد گر نهد سنگ را معمار در تهداب کج تا ثریا میرود دیوار کج بعد از فرو ریزی آسمان خراش ها در یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا کشورهای مهاجم غرض زمینه سازی هجوم خویش جلسه را در بن تدویر که در آن نمایندگان واقعی مردم افغانستان حضور نداشتند تصامیم را زیر نام مبارزه با مواد…

بیشتر بخوانید

زور سالاری را نباید مردم سالاری خواند!

فرهاد ما دوزخیانیم آتش وطن ماست خون نیست شرار است که جاریست به تن ما دیگر درد را نگشاییم به نامرد تنهایی ما قلعه دشمن شکن ماست صدبار به سر تیشه زند باز ستیزد فرهاد خجالت زده کوهکن ماست فانی دبیر کل سازمان پیمان انتلانتیک یا ناتو به تاریخ 31/2/1395 در حاشیه جلسه وزرای خارجه…

بیشتر بخوانید

مبارزه با فساد به ظرفیت کاری نیاز دارد

فرهاد تا گشودم چشم هر جا جنگ بود غصه بود و فتنه و نیرنگ بود مادران غمدیده و مهجر سیاه در غم فرزندانشان دلتنگ بود در دکان فکر رنگبازارن شهر رنگها با رنگها همرنگ بود آنچه بود میهن فروش و بی قباد پیش خود با غیرت و با ننگ بود شهریان از غربت و زجر…

بیشتر بخوانید

از گفتار تا کردار

فرهاد دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است فدای قلب دشمن شوم همیشه یکرنگ است بیدل بعد از فروریزی آسمان خراش های امریکا سران امریکا متحدین جهانی و منطقه ئی شان زیر نام مبارزه با مواد مخدر تروریزم هراس افگنی احیا و بازسازی حکومت داری خوب، دفاع از حقوق زن، بشر به کشور ما…

بیشتر بخوانید

چه باید کرد تا دشمنان را ناتوان ساخت

فرهاد بهار آمد دریغا ماتمی در گلشن است امروز به مرگ هر درختی مرغگی در شیون است امروز مزن بال ای پرستو در فضای خون چکان ما که فصل غارت و آشوب و قتل کشتن است امروز اگر خندان لبی بینی در آن وادی لب زخم است و گر چشمی به ره بینی به راه…

بیشتر بخوانید

زور کم قهر زیاد

فرهاد توقع را نباید تو چندان کنی که کشور گشایان را پیشمان کنی مگس شهید پروانه آتش گرفت هوس دیگر و عاشقی دیگر است نظر به نشر طلوع نیوز محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به تاریخ 28/1/1395 در مرکز ملی توحید از طریق ویدیو کنفرانس با والیان فرماندهان امنیه قول اردو حوزه ها و…

بیشتر بخوانید

مردم خواهان ختم بازیهای ریا کارانه در کشور میباشند

فرهاد ندانی که مردان پیمان شکن ستوده نباشند در انجمن جان کری وزیر امور خارجه امریکا به تاریخ 21/1/1395 در یک سفر نامنتظر به کابل آمد در نشست کمیته ارزیابی توافق نامه امنیتی کابل، واشنگتن اظهار داشت واشنگتن کمک های نظامی و مالی اش را به افغانستان ادامه خواهد داد. افزود شهروندان افغانستان مردم سالاری…

بیشتر بخوانید

مردم به وعده های سرخرمن بی باور شده اند

فرهاد ای بسا امداد که استبداد بود ای بسا منجی که خود جیلاد بود ای بسا شادی که دل را خون کند ای بسا درمان که درد افزون کند ای بسا گرگ تبهکاری و پلید بره را در جامعه چوپان درید فانی وزارت خارجه امریکا به تاریخ ششم حمل سال 1395 اعلان نمود مقام های…

بیشتر بخوانید

پرده ها از رازها برکنار میشود

فرهاد بهار آمد دریغا ماتمی در گلشن است امروز به مرگ هر در درختی مرغکی در شیون است امروز مزن ای پرستو در فضای خونچکان ها که فصل غارت، آشوب و قتل کشتن است امروز گریبان باید از غم پاره سازیم ای وطنداران گریبان وطن در پنجه اهریمن است امروز نگینی را که بر تاج…

بیشتر بخوانید

مشت ها باز میشود حقایق بر ملا

فرهاد از سیاست گر ترا پرسان کنند گو ندانم آنچه ابلیسان ککند داد از این بازیگران نابکار عهد قول شان ندارد اعتبار فانی پاکستان سی و پنج سال به طالبان افغان جا داد. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در اوایل هفته دوم ماه حوت سال جاری در واشگتن گفته است که اسلام آباد در…

بیشتر بخوانید