Daily Archives: October 12, 2019

شکست خط سازش … کورد ها  و بازی های کثیف آمریکا

  فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست      قدرت زنان وین 10.11. 2019   حملۀ ترکیه از هوا و زمین به منطقۀ کردستان سوریه نه ابتدا به ساکن بود و نه بی اطلاع قبلی. حتا چند روز قبل از حمله، بشار اسد از کوردان سوریه دعوت کرد که…

بیشتر بخوانید

آنها همه با هم هستند !

ترامپ : جنگ های ابلهانۀ خاورمیانه برای ما تمام شده است… سپاه پاسداران : در خلیج فارس شش سیلی محکم به آمریکایی‌ها زدیم… حمله نظامی به کردهای سوری توسط دولت ترکیه درد آور و غم انگیز است محکوم کردنش مثبت است ولی کافی نیست جلوی این کشتار جمعی را عملا بگیرید . همین . اما چند…

بیشتر بخوانید

ایران با 2 انقلاب برای دمکراسی

بیژن باران   چرا ایران در 113 سال با 2 انقلاب و درآمد نفت به دمکراسی نرسید؟ هیچ کشور در سده 20 دو انقلاب نکرد. در این 2 انقلاب چند 10هزار انسان پاکباخته برای دفاع حقوق بشر و انسانی، جامعه مدرن، رسیدن به آزادی کشته شدند. امنیت داخلی سرکوب آزادی بیان و تشکل است. امنیت…

بیشتر بخوانید