Daily Archives: October 3, 2019

گاردین:​ آمریکا بابت جنایات جنگی در یمن پاسخگو باشد

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به دست داشتن آمریکا در جنایت‌ها در یمن پرداخت و نوشت: آمریکا باید بابت جنایات جنگی در یمن پاسخگو باشد. در این گزارش به قلم محمد بزی آمده است: از زمان مداخله عربستان سعودی و هم پیمانانش در جنگ داخلی یمن در ماه مارس سال ۲۰۱۵, آمریکا حمایت کامل خود…

بیشتر بخوانید

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی و ما را نشان نو خواهم زمین دگر شود و این فضا دگر سقف دگر بنا شود وآسمانِ نو خواهم هزار چهرء دنیا یکی شود با عالم ریا که نشاید زبان نو انسان آن به نسل خودش مهربان بوَد نی تشنه گان به خون…

بیشتر بخوانید