Daily Archives: October 5, 2019

یادی از مولا نا کبیر فرخاری در اولین سالگذشت و فات شان

زنده یاد مولانا کبیر (فرخاری) مبارز تمام عیارو شاعر درد و رنج مردم سرزمین فلاکت زده ی ما بودند غم انگيزترين تراژيدی در زندگی مولانا کبیر فرخاری؛ حادثه سقوط هلیکوپتری بود که از تالقان به تاجکستان می امد و از جمله حاملين آن، پنج  پسر، یک دختر و خانمشان بودند که سوگمندانه همه را ازدست داد با آنها سال 2008 درشهر ونکوور کانادا در یک محفل شعر خوانی که در رستورانت…

بیشتر بخوانید