Daily Archives: September 4, 2019

امریکا چه وقت واز کجا آغاز کرد  که حالا به این جارسید؟

با پوزش از خواننده عزیز که میخواهم درمورد وضع موجود کمی به گذشته سیاست امریکا در مورد افغانستان بنگارم تا نسل ۲۰ سال اخیر کشور بداند که پلان امریکا در قبال این سرزمین ومتحد استراتژیکش در خارج از پیمان ناتو یعنی پاکستان چه بوده وچه میباشد.؟ انگلستان درجریان ترک نیم قاره هند با برشی از…

بیشتر بخوانید

زینت تاریخ

رسول پویان تمـدن افـتخـار و زیـنـت تـاریـخ پـیـشـین است ازان اوراق وبرگ دفترفـرهـنگ رنگین است بسـی گنجینه هـا پنهان بُـوَد در سـیـنـۀ تـاریـخ به چشم عقل ودانش گرببینی گوهـرآذین است گذشته پندوحکمت می دهد بر کودک حال ات جوان و پیر فردا مخزنی ازحال و پارین است تـنـازع بـقــاء ســیـر تـکامـل را کـنـد تعـقـیـب زمین…

بیشتر بخوانید

تناقص گویی سران دولت امریکا تامین پروسه صلح پایدار را به کندی مواجه ساخته است

  (فرهاد) به سختی در سیه چال آرمیدن،  به کنج تنگ زندان در خزیدن  ز آب زنده گانی دست شستن،   امید عافیت از جان بریدن  ره سیلاب از خاشاک بستن،   به مو کوه گرانی را کشیدن  خذف را گوهر شهوار کردن،  به مژگان سنگ خارا را بریدن  به شستن، بردن از زنگی سیاهی، …

بیشتر بخوانید

انهدام هیتلری مرزهای اروپا

هدف از نشر بررسی مختصر دوره‌های جنگ جهانی دوم و جنگ کبیر میهنی، ارائه پادزهر (هر چند کم، اما قوی) در مقابل زهرپاشی‌های مستمر تبلیغات امپریالیستی- صهیونیستی در سالهای جنگ باصطلاح «سرد» و همچنین، پس از محو پشتیبان و حامی مطمئن صلح و امنیت جهانی از نقشه سیاسی جهان، بر ضد ناجی اصلی بشریت و…

بیشتر بخوانید