Daily Archives: September 6, 2019

رئیس جمهور افغانستان فردا با ترامپ دیدار می‌کند

یک منبع در دولت افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور فردا (شنبه) هفتم سپتامبر با همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد. به گزارش  نووستی، این منبع اعلام کرد: اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در سفر به واشنگتن ریاست هیئتی ۱۳ نفره را برعهده خواهد داشت. این سفر در پی دستیابی آمریکا و طالبان…

بیشتر بخوانید

   فلسفه،- علوم انسانی یا علوم اجتماعی؟

Wilhelm Dilthey 1833-1911 آرام بختیاری                            ویلهلم دیلتای، تئوریسین علوم انسانی ویلهلم دیلتای (1911-1833م)،فیلسوف آلمانی، یکی از نظریه پردازان “علوم انسانی” است. مارکسیستها برای این رشته، عنوان “علوم اجتماعی” را پیشنهاد میکنند. در ایران، رهبر مذهبی کشور، کوشید تا برای این شاخه از علوم، عنوان “علوم انسانی اسلامی” را جا بیندارد،چون هر دو عنوان قید شده…

بیشتر بخوانید