Daily Archives: September 20, 2019

قتل مجدد کمون

۲٠ سپتامبر سال ١۹١۸، قتل بی‌رحمانه کمون دنیا را، حتی جهان سرمایه‌داری را تکان داد. در دوره حاکمیت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در مرکز شهر باکو به افتخار آن میدانی ساخته شد و پیکر ۲۶ کمیسر در آنجا دفن گردید. متعاقب آن، در همان میدان، مجموعۀ یادواره مشتمل بر تندیس‌های متعدد که توسط مجسمه‌ساز نامدار…

بیشتر بخوانید

کجایی تو ؟

نمیدانیم خداوندا،برای کی خدایی تو که گویا خالق مایی،ولی آزما جدایی تو تجسس میکنیم باعلم،نمی یابیم سراغت را نشان ما بده خودرا،کجایی تو کجایی تو بنامت می‌کشند مارا،هیولاهای وحشی آت خبر داری ازین کشتار،ویا اینکه فنایی تو اگر خوانَد سرودم را، بگیرد جان من قصاب بدرگاهت کنم شکوه،قضاوت مینمایی تو؟ زتو ترساندم هردم ، به…

بیشتر بخوانید

انتحار دیگر‌

آمد خبر ز کشور از انفجار دیگر در خون تپید مردم از انتحار دیگر تقدیر ملک ما را با خون شب نوشتند مارا دیگر چی امید جز شام تار دیگر با نیش زهر آگین کژدم به جان مردم‌ چسپیده یک نه بلکه صد کفچه مار دیگر افتاده ای پریشان در چنگ خشم نادان کن خصم…

بیشتر بخوانید