Daily Archives: October 4, 2017

بابا

مولانا داکتر محمد سعید« سعید افغاني » بابا :  توچه میخواهی ؟ آیا اضافه از این هم ؟ بابا  :  ما به تو ارادت داریم و امیدواریم ، ارادت ما را بپزیرید . بابا : باور داریم  تجارب شما  قابل اقنآ و مساعی شما ، قابل  قبول است و اینکه  شرایط  تغیر نموده باید از…

بیشتر بخوانید

بهارعرب درابتذال بادهای پاییز !

رفع ممنوعییت از رانندگی زنان عربستان تا مجوز صدور فتوا برای زنان در عربستان و در ادامه ورود به ورزشگاهها و رفع ممنوعییت سفر بدون اجازه همسر ، موسیقی ام کلثوم در تلویزیون عربستان ….قدمهایی که از طرف حاکمان عربستان برداشته شده که به نظرم نکته دارد . به نوشته بی بی سی در جریان مذاکرات هسته‌ای که عربستان خطر…

بیشتر بخوانید