Daily Archives: October 2, 2017

نمیــــکردم چـــه میــــکردم

چـو زلفش روز خـود ابتـر، نمیکردم چه میکردم به اشـــک غم چو دامن تــر نمیکردم چه میکردم   به مهـرویی که دین ودل، به خــال هنـــدویش دادم چو طفلان گريه در محضـــر، نمیکردم چه میکردم   ز سيلاب سرشکم همچو دریا گشت و من هردم فراز موج آن بسـتر، نمیکردم چه میکردم   ز اشک…

بیشتر بخوانید

تجزیه طلبی کردستان عراق با پرچم هم هپرسی، در خدمت منافع امپریالیسم و صهیونیسم

بیانیه حزب کارایران(توفان) پیرامون همه پرسی در کردستان عراق کمونیستها با یک اصل موافقند. اصل حق تعیین سرنوشت ملل آنهم به دست خود و نه با دست دیگران. کمونیستها در مبارزه با استعمار و امپریالیسم که نافی حقوق ملی بودند و هستند به این اصول دست یافتهاند. کمونیستها در عین به رسمیت شناختن این حق…

بیشتر بخوانید

و آن خط زنی با چادری زیره یی!…

سلیمان کبیر نوری تازه یک سال از سقوط حکومت دکتور نجیب گذشته بود. کابل دیگر کابل پیشین نبود. چه نارساست که بگوییم دگرگون شده بود! سیمای شهر، قیافه جاده ها و نمای جوانب پارک ها، کوچه ها و پس کوچه ها، و به ویژه سیما ها، ژست ها و حرکات و چهره آدم های شهر…

بیشتر بخوانید

امریکا وایران از اتفاقات تا اختلافات

زمانی مهمترین ژاندارمری وحافظ منافع غرب در منطقه محمد رضا شاه ایران بود که  در سن نوجوانی و پس از ۱۶ سال سلطنت پدرش در سال ۱۹۴۱ به اراده انگلیس بر تخت سلطنت جلوس کرد ه ودرنزدیک به چهار دهه پادشاهی حمایت غرب را با خود داشت که در ازآء آن کشورهای غربی بخصوص انگلیس…

بیشتر بخوانید