Daily Archives: March 13, 2019

تروریزم ریشۀ بیرون دینی دارد

تروریزم نه تنها ریشۀ دینی ندارد؛ بل ابزاری در دست قدرت های بزرگ برضد کشور های اسلامی است تروریزم ریشۀ دینی نه؛ بل ریشه در وابستگی گروه های افراطی با شبکه های استخباراتی دارد قبل از آنکه به ریشۀ بیرون دینی تروریزم اشاره شود، بهتر خواهد بود به علل و عواملی تمرکز صورت گیرد که…

بیشتر بخوانید

من به فيسبوك شبى باز از آن صفحه گذشتم

به تأسى از شعر “كوچه” زنده ياد “فريدون مشيرى” كه گفته: “بى تو مهتاب شبى باز از آن كوچه گذشتم” من به فيسبوك شبى باز از آن صفحه گذشتم همه تن چت شدم و تشنه ى مسكال تو گشتم شوق پيغام تو “لبريز شد از جام وجودم” شدم آن شاعر چت باز كه بودم تا…

بیشتر بخوانید