Daily Archives: March 7, 2019

زن 

  مهرو ولیزاده هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زنان فرخنده باد شاخه   های   پر   شگوفه   عطر   بارانی   تو   زن جلوه ی  یک    صبحگاهِ   خوش   بهارانی   تو  زن؛ خوش   پیام   آرزو   ها   رنگ   و   بوی   زنده گی شادی   و  بخت    بلندی   و  گلستانی   ، تو زن وصف   آن   حسن   دلارایت   نگنجد   در   قلم هر …

بیشتر بخوانید

هشتم مارچ،تاریخ ماندگارازمبارزات جهانی زنان

تاریخچه ۸ مارچ روزهمبستگی زنان هشتم مارچ روز بر افراشتن درفش مبارزه علیه ستم ، روز ياد بود خاطره ی قربانيان راهپيمايی مسالمت آميز زنان کارگردرشهرنيويارک، روز پيکار قهرمانانه وغرور آفرين مليون ها زن آگاه و رزمنده ی جهان بخاطر رسيدن به حقوق انسانی شان است. از۱۶۲سال بدینسو، (۱۸۵۷- ۲۰۱۹ ) مبارزه آگاهانه زنان دربرابرخشونت…

بیشتر بخوانید

روز جهانی زن بر همه زنان جهان مبارک

هشتم مارس، روز جهانی زن در اکثر کشورهای جهان گرامی داشته می شود. 8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی،نژادی و … به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان می پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها…

بیشتر بخوانید

 هشتم مارچ ماندگار ترین روزدرتاریخ بشریت

هشتم مارچ سرِآغاز مبارزات متحدانه وتجلی جنبش آزادی خواهانه زنان میباشد که توسط کارگرزنان امریکا شروع شد تا قاره های اروپا ، آسیا ودیگرنقاط جهان را درنوردید.  البته در رابطه به تاریخ جنبش زنان جهان وچگونگی انتخاب هشتم مارچ بنام روز جهانی زن در امریکا ،اروپا آسیا وبخصوص آلمان واتحاد شوروی سابق ، در مقالات…

بیشتر بخوانید