Daily Archives: July 7, 2018

منافع ملی نزد هیچ گروۀ سیاسی در کشور  هنوز به خط سرخ بدل نشده است

نویسنده : مهرالدین مشید چهار دهه جنگ و ناامنی های دوامدار نقاب از سیمای اصلی تمامی گروه های جهادی و سیاسی کشور به زیر افگند و چهره های شان را عریان و مشت های شان را باز نمود. این گروه ها در ابن مدت فراز و فرود های زیادی را پیمودند و با تاسف که…

بیشتر بخوانید