Daily Archives: June 2, 2018

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   26 به ادامه گذشته   در مرحلۀاول انقلاب اجمل با خلقی ها ایل وغیل شده بود  و من روابط خودرا با پرچمی ها قطع نکرده بودم. در گروپ ما دوخط در جریان بود. من موضع گری ملایم پرچم را تایید میکردم، البته این اختلاف را ما…

بیشتر بخوانید

ترویج روز افزون اخبار تنفرآمیز در شبکه های اجتماعی

نویسنده : دکتور شهیر نثاری رشد رور افزون تبعیض نژادی و ترویج اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا توهینآمیز و تروریستی در فضای مجازی در شبکه های اجتماعی یک چالش بزرگ در سراسر جهان بویژه در شرایط ناجور کنونی در کشور عزیز ما افغانستان است. در هیچ مرحله تاریخ اقوام مختلف افغانستان که مثل یک خانواده…

بیشتر بخوانید

دام تزویر

رسول پویان چـرا آیین را بازیـچه کردند پــیام تین را بـازیـچه کردند گهی ترسا و گه مسلم برآیند خدا و دین را بازیچه کردند نه تنها دین به دنیا میفروشند خودِ پـیشن را بازیچه کردند خلاف دانـش و علـم وراثت نژاد و ژِن را بازیچه کردند اســیر دام تـزویـر سـیاسـت دل مسکین را بازیـچه کردند…

بیشتر بخوانید