Daily Archives: June 1, 2018

جنبش پشتون های آنسوی خط دیگر در برابر ستم آی اس آی سکوت نخواهد کرد

نویسنده :  مهرالدین مشید اجازه نمی دهیم که قدرتمندان سیاسی پاکستان پشتون ها را فریب بدهند و جوانان آنان را بربایند در این روز ها خشم و انزجار باشنده گان خیبرپشتونخواه به گونۀ بی پیشینه یی برضد حاکمان پنجابی پاکستان در حال افزایش است. آنان جنبش بزرگی را در این ایالت به راه افگنده اند.…

بیشتر بخوانید

افطار روشنفکران روحانی !

افطاری حسن روحانی با حضور تعدادی ازهنرمندان و روشنفکران نه عجیب بود و نه قابل سرزنش…این فقط یک تکرار بود . مردم میخواهند زندگی کنند و عده ایی هم دوست دارند به همین شیوه زندگی کنند . متاسف شدم از سقف روشنفکری این زمانه که چقدر پائین آمده است … حاکم عمامه دار نمیتواند بالا…

بیشتر بخوانید