Daily Archives: February 3, 2018

شبکه های استخباراتی و ظهور گروه های افراطی  

نویسنده : زینب جهاد استقلال طلبانه و  برحق مردم افغانستان به مثابۀ ظرف گداخته یی شد که تمامی نیرو های اسلامی شرق و غرب عربی ، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را بهم پیوند داد و این پیوند در بافت محکم دینی مردانی مانند عبدالله عزام بنیانگذار مکتب  خدمات که بعد ها  اسامه بن لادن…

بیشتر بخوانید

اسلام دین رحمت؛ اما تروریزم آیبن وحشت است

نویسنده: مهرالدین مشید خداوند در خطاب په پیامبر می گوید که ” به تحقیق تو را رحمتی برای عالمیان فرستادم” هدف از این آیت این است که اسلام دینی سراسر از رحمت و لبالب از شور و لطف و همربانی است تا بنده گان خداوند بدون هرگونه تبعیض و تفاوت در پنای عدل الهی و…

بیشتر بخوانید

دام تزوير

اندرين شهر نه يارى نه سراغى ز كسى نه عزيز و نه كدام همدم و نه  داد رسى   هر چه بودش بفنا رفت، تمام شد همگى كى رسد از دل رنج ديده نوا و جرسى   نه ازان شاهد و شمع و طربى مژده رسد نه بكس مانده همان شور و هوا و هوسى  …

بیشتر بخوانید