Daily Archives: February 4, 2018

شمه ای از گذشته تروریسم در افغانستان

تروریسم وسیله ایست بدست بد ترین رژیم ها وسازمانهایکه در حصول مقاصد واز میان برداشتن مخالفین شان طرق ووسایل نا مشروع را به کار می بندند.این عمل در امریکا بیشتر مروج بوده است چنانچه سیاست مردان ان کشور که بر طبق میل پالیسی های شرکت ها،کمپنی ها ومالکان بزرگ سرمایه ها حرکت نکنند از همین…

بیشتر بخوانید

اهدا به وحدت خواهان آزاده

  عاشق همسویی ام دوری مرا درکار نیست وحدت همفکری و همبستگی  دشوار نیست اولین گام اعتماد صدق و عزم راسخ  است دل اگر خواهد عمل را مشکل بسیار نیست برگذشتن ازموانع  خود اساس وحدت است گر چنین  باشد  نیاز نقد  یار از  یار نیست سالها  در راه  وحدت  گامها  برداشته  شد عزم میخواهد وگرنه…

بیشتر بخوانید

رقابت داخلی وانحصار طلبى قومی درافغانستان

محمد عوض نبی زاده     درافغانستان قومگرایی و انحصار طلبی قومی مبتنی برنژاد تا اکنون نتوانسته خود را با نیازمندیهای جامعه مدرن مطابقت دهد.قوم گرایی و انحصار طلبی قومی درافغانستان را می توان ناشی ازدست اندازی ، اشغالگران ورقابتهای درون قومی مشاهده نمود؛ ګرچه مردم افغانستان درنیم قرن اخیر اندیشه های قبیله سالاری وګرایش های…

بیشتر بخوانید

دخترانه نویسی که مقام شکسپیر را در نثر داشت

فاطمه قاسم آبادی نام “جین آستین” برای کسانی که اهل کتاب و کتاب خوانی باشند، نام آشنایی است. این نویسنده زن انگلیسی که کتاب هایش محبوب قلب دختران و زنان جوان در دوره های مختلف بوده است، همیشه از آرزوهای پاک دختران و امیدهای شان می نوشت و به همین خاطر در سراسر دنیا مخاطبان…

بیشتر بخوانید

داغ بـــــــــــــی مادری

  آه دلم طاقت  نداره از داغ بـــــی مادری تاریک بوده چــــــــــــــــراغ بی مادری آه تقدیر مـرا لایـــــــــــق یک مادر ندید یک عمری سوختـــــم ز داغ بی مادری آه بخـتم به غم درد علـم پـــــــیـــــــونده آه داغ دارم که دشمـــــــــــنان خورسنده آی بچه های مـــــــــادر دار سنگم نزنید آی که شرین عمــــــــــــــر آدمین مادره یک…

بیشتر بخوانید