Daily Archives: November 3, 2017

این رژیم اصلاح پذیر نیست ولی فشارپذیراست !

آمد نیوز نوشته بود : سه اختلاس در عرض یک هفته، نشان داد که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست در هنگامه برپایی جشن تولد کوروش مردم را سرگرم کرده بودند و اختلاس میکردند . کاملا موافقم . این حکومت اسلامی ایران اصلاح پذیر نبوده ، نیست و نخواهد بود . ولی تجربه نشان داد که به شکل…

بیشتر بخوانید