Daily Archives: September 7, 2017

پاکستان شیطانی خوابیده در زیر پاشنه های تروریزم

نویسنده : مهرالدین مشید رویکرد های سیاسی شیطان جنوب آسیا را نباید دست کم گرفت   وزارت خارجۀ پاکستان در اعلامیه یی بار دیگر همکاری این کشور را در صلح افغانستان ابراز کرده و تاکید نموده که کشورش در نشست های دوگانه، سه گانه و چهارگانه آماده گی کامل برای صلح افغانستان دارد. این اعلامیه…

بیشتر بخوانید