برده‌ داری در افغانستان شاخ دارد يا دم ؟؟؟؟؟

برده‌داری::- بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، درآشور و در چین و هندوستان پدید گشت ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل حاصل کرد. در شرق و از آن جمله در ایران باستان بردگی بیشتر خصلت پدر شاهی و خانوادگی داشت. دو طبقه اصلی این صورت بندی اجتماعی – اقتصادی بردگان و برده داران بودند. طبقات میانه نظیر خرده‌مالکان و پیشه‌وران و عناصر وازده و بدون طبقه که از مالکین کوچک ورشکسته ولی غیر برده تشکیل می‌شدند نیز وجود داشتند.
شالوده مناسبات تولیدی در این دوران عبارت بود از مالکیت برده دار بر وسائل تولید و خود برده ، برده به عنوان شیء قابل خرید و فروش بود و برده دار صاحب جان برده نیز بود ، برده داران به قشرها مختلف نظیر مالکان بزرگ زمین، صاحبان کارگاه‌ها و سوداگران می‌گفتند. در شرایط کار عده عظیم بردگان وارزانی بی‌نهایت آن‌ها، علی‌رغم وسائل بسیار ابتدایی، اضافه محصولی به دست می‌آمد که خود امکان نسبتاً بیشتری (نسبت به کمون اولیه) برای رشد وسائل تولید و پیدایش علوم و هنر فراهم می‌ساخت؛ ولی پس از رشد معین که خود قرن‌ها به طول انجامید نیروهای تولیدی دیگر در چارچوب روابط تولیدی بردگی نمی‌توانست تکامل یابد ، بر اثر تشدید تضادهای طبقاتی که قیام‌های بزرگ بردگان نمونه آنست شالوده برده داری متزلزل شد؟؟؟
به جای دوران برده داری صورت بندی اجتماعی اقتصادی دیگر که آن هم بر شالوده استثمار و استعمار بود دوران فئودالیسم – مستقر شد که به نوبه خود و به نسبت دوران قبل مترقی تر بود و میدان وسیع تری برای رشد نیروهای تولیدی پدیدار شد ، اگر چه صورت بندی اجتماعی – اقتصادی بردگی به مثابه یک مرحله تاریخی تکامل اجتماعی از بین رفت ولی وجود برده به شکل‌های مختلف در دوران فئودالیسم حتی تا زمان ما نیز باقی ماند. مثلاً تا یکصد سال پیش در ایالات متحده آمریکا یا در برخی سرزمین‌های مستعمره انګليس ها تا قرن بیستم ادامه يافت ، امروز برده داري  در پهلوي استعمارګران و آمپرياليزم خون آشام  به شکل “نيو کلونيالستي”  تغير کرده و زيادتر  پهلو بندي ويا کمک بزرګي براي بردګي و غلامي  براي امپر يالست ها ،دين اسلام و رهبران احزاب اسلامي ، اهل تسنن و تشيع ، وهابيت مساعد ساختند ، در راس همه شاهان عربستان سعدي ، ايران ، پاکستان ، افغانستان وديګر کشور هاي عربي  و اسلامي جهان بردګي را بالاي مسلمانهاي اهل تشيع وتسنن همه کشورها تطبيق نموده ، در راس مبلغين شان  “”حضرت ها ، پير ها ، خليفه ها و سيد هاي هزاره خاصتا رهبران اسماعيليه ، ملا امامان مساجد و طالب ها وخاصالخاص رهبرا ۱۵ ګانه جهادي “” اين وطن فروشان ، قاتلين ، جنايت کاران جنګي ، وتخريب کنندګان اصلي شهرها و وولايات افغانستان مي باشند ؟؟
۲۶ سال از تسليمي حکومت توسط رهبران حزب وطن به اشرار مي ګذرد ودرين ۲۶ سال مردم افغانستان برده ، غلام و مزدور ګوش به فرمان رهبران مجاهدين هستند واز خاطر يک شکم قابلي چرب در توطيه ودام همين رهبران در بم ګذاري ها و انتحاري کشته مي شوند و براي سخنان رهبران خويش نعره تکبير و الله اکبر سر مي دهند ، اشغاګران افغانستان از خدمات و نوکري ومزدوري “” رهبران جهادي ومقاومت ، از روحانيون و ملا امامان مساجد و طالب هاي ريش دار بسيار خرسند اند واز همين خاطر باداران برده ها براي شان ماهوار ۲۰۰۰ دالر جيب خرچ مي پردازند ، بردهاي عادي يعني مردمان که در وطن ۳۵ مليون جمع ۳۰ مليون انطرف خط نام نهاد ديورند که ۶۵ مليون مي شوند در حاکميت رهبران برده دار ها ( اشغالګران )، درين ۱۸ سال اشغال سخن به زبان نه آورده که چرا تمام صلاحيت سرزمين آبايي و اجدادي ما را به پاکستان – ايران – عربها – چين – روسيه و ۴۸ کشور ناتو و آيساف دادين “” آخر به من ګفته مي توانيد که برده ، غلام ، ذليل ، خجالت زده ، شرمنده ، سر افګنده ، مرد وزن تان هستيد يا نه “”؟؟؟؟
سيم خاردار و خندق ارتباطي را بالاي تان در مرز قبول ناشده “ديورند ” سر تان تير کرد ويا نه ؟ ويک نر به جز جنرال قندهاري رازق خان قهرمان که خودرا قرباني اين خط نام نهاد ساخت ديګر کدام مرد که برده نه باشد دست خودرا بالا کند ؟؟؟؟؟
وطنداران برده ګان مشهور (( حامد کرزي – اشرف غني – ډبل عبدالله – يونس قانوني – معلم عطا محمد نور – امرالله صالح – بسم الله محمدي ، دو برادر ضيا وولي مسعود – مجددي و بچه هاي پير ګيلاني – سياف – اسماعيل خان – ګلبدين – رحيم وردک و فاروق وردک – محقق – خليلي – محسني – اکبري – فاطمي – سيد منصور نادري – بچه ر باني – ))، بردګان معلوم الحال بودند و هستند و مي ماند ، اين ها همه چيز خودرا در بدل مقام ، چوکي ، پول و ثروت اندوزي فروختند ، همه شان برده هاي ديني مي باشند ؟؟؟؟
اګر در سال آينده کسي به اين برده ها راي مي دهند ،  که ريس جمهور شوند ، ګويا که خود شان در صفوف خود فروخته ها يعني برده هاي جزيه خور حساب مي شوند ؟؟؟؟؟