مردم چه مي گويند

پرده ها از رازها برکنار میشود

فرهاد بهار آمد دریغا ماتمی در گلشن است امروز به مرگ هر در درختی مرغکی در شیون است امروز مزن ای پرستو در فضای خونچکان ها که فصل غارت، آشوب و قتل کشتن است امروز گریبان باید از غم پاره سازیم ای وطنداران گریبان وطن در پنجه اهریمن است امروز نگینی را که بر تاج…

بیشتر بخوانید

مشت ها باز میشود حقایق بر ملا

فرهاد از سیاست گر ترا پرسان کنند گو ندانم آنچه ابلیسان ککند داد از این بازیگران نابکار عهد قول شان ندارد اعتبار فانی پاکستان سی و پنج سال به طالبان افغان جا داد. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در اوایل هفته دوم ماه حوت سال جاری در واشگتن گفته است که اسلام آباد در…

بیشتر بخوانید

نقش زنان در بخش های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی

فرهاد تنها تو تنها تویی که در دل ماجا گرفته یی این خانه را به زور تو تنها گرفته یی جان مرا به نقد محبت خریده ای دل را به دام خود به دلاسا گرفته یی پایم به جرم مستی دیروز بسته یی دستم به پاس سستی فردا گرفته یی تصویر تو به چشم ترم…

بیشتر بخوانید

مقصر کی ها اند؟

فرهاد دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است فدای قلب دشمن شوم همیشه یک رنگ است بیدل رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده امریکا در نشستی که با کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کانگرس داشت از جان گرفتن دوباره القاعده در افغانستان هشدار داده و تاکید می ورزید که اعضای القاعده در منطقه در مرحله…

بیشتر بخوانید

مافیای زمین، مواد مخدر و هراس افگنان وجه مشترک دارند

فرهاد به پای شوق زنجیر است و دست آرزو بسته بیا بشکنیم ای من و تو قفل زندان را بسی ببینی که مردن صد شرف به زندگی دارد منوش ای دل اگر یابی نشان آب حیوان را فانی نهاد خانه آزادی در پژوهش که انجام داده نتایج آن نشان میدهد که چهارده سال گذشته سیاه…

بیشتر بخوانید

مردم خواهان محاکمه متهمین به فساد در کشور اند

فرهاد هر که پا کج می نهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما! بیدل (سیگر) یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش به کمبودی و نقیصه ها در ساختمان جدید وزارت دفاع ملی کشور ما پرداخته است می افزاید در ساخت پنتاگون…

بیشتر بخوانید

از مرحله آبادی تا آغاز بربادی

فرهاد ای بس ابلیس ادم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست مولانای بلخ در 26 دلو سال جاری بیست و هفت سال از عودت قطعات محدود کشور شوروی که مطابق ماده 52 منشور سازمان ملل متحد و دعوت دولت قانونی وقت غرض دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی کشور به…

بیشتر بخوانید

تامین صلح و ثبات به اراده واقعی نیاز دارد

فرهاد هر که ناموخت از گذشت روزگار او ناموزد ز هیچ آموزگار سرتاج عزیز مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان روز شنبه 17/11/1394 در آغاز سومین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امریکا در اسلام آباد گفت نیاز است تا یک نقشه راه روشن برای گفتگو های صلح میان دولت افغانستان…

بیشتر بخوانید

چرا افغانستان هنوز هم یک کشور خطرناک است؟

فرهاد   کنون با گذشت لحظه و روزها غبار تهمت و دروغ ناروا غبار حرفها و گفته ها ز چهره دوستان و دشمنان به آب آزمون شد فانی سخنگوی قصر سفید میگوید افغانستان هنوز م یک کشور خطرناک است می افزاید با وجود هفت سال از تلاش های مثمر و مصرف میلیاردها دالر و از…

بیشتر بخوانید

از گفتار تا عملکردها

فرهاد جای باران تیر میبارد ز ابر اندر بهار جای آب ای خواجه خون از چشمه ساران آمده رفته سر و زیاد قمری رفته آب از یاد نخل آشیان مرغگان پامال زاغان آمده هیچ میدانی که رفته آدمیت زین دیار آدمی همچو پلنگ تیز دندان آمده صد هزاران تیمور لنگ و جهانسوزان دهر رهزنان عصر…

بیشتر بخوانید

مردم از ناحیه بازیهای استخباراتی به ستوه آمده اند

فرهاد ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان به تاریخ 30/10/1394 به نسبت حمله انتحاری هفت تن از کارمندان تلویزیون طلوع شهید و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولین آگاهان امور مردم در واکنش به عمل جنایت بار متذکره دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند! محمد اشرف غنی رئیس…

بیشتر بخوانید

از حرف تا عمل

فرهاد از درد کهنه کشور من زخم بستر است آتش گرفته طره ای در خون شناور است دارو تقلبی و مداری بود طبیب بیمار زیر تیغ ستم جور خنجر است از بمب انتحار به شهر و روستا گویی که لاله زار و گلستان احمر است شیخ سعود با قمه وسیع خون چکان با مکر و…

بیشتر بخوانید

از مسئولیت پذیری تا مسئولیت گریزی

فرهاد شنیدم که روزی به افراسیاب چنین گفت پیرمردی از روی ثواب که در جنگ خون بریزد رواست ولی جور بر بیگناهان خطاست کسی کو ندارد سلاح نبرد به گردش تو ای مرد جنگی مگرد خدا چون ترا صاحب تاج کرد رعیت نباید تاراج کرد کنون گرچه افراسیابی نماند و زو قصه جز کتابی نماند…

بیشتر بخوانید

غرض تامین صلح و ثبات واقعی به جلب اعتماد مردم نیاز است

فرهاد زندگی آخر سراید بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست با حقارت گر ببارد بر سرت باران دُر آسمان بگو بارندگی در کار نیست زندگی از برای انسان و استقلال اوست مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیست رئیس کمیته خارجی سنای امریکا در دیداری که با…

بیشتر بخوانید