مردم چه مي گويند

از تدویر جلسه اول در بن تا وارسا

فرهاد گر نهد سنگ را معمار در تهداب کج تا ثریا میرود دیوار کج بعد از فرو ریزی آسمان خراش ها در یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا کشورهای مهاجم غرض زمینه سازی هجوم خویش جلسه را در بن تدویر که در آن نمایندگان واقعی مردم افغانستان حضور نداشتند تصامیم را زیر نام مبارزه با مواد…

بیشتر بخوانید

زور سالاری را نباید مردم سالاری خواند!

فرهاد ما دوزخیانیم آتش وطن ماست خون نیست شرار است که جاریست به تن ما دیگر درد را نگشاییم به نامرد تنهایی ما قلعه دشمن شکن ماست صدبار به سر تیشه زند باز ستیزد فرهاد خجالت زده کوهکن ماست فانی دبیر کل سازمان پیمان انتلانتیک یا ناتو به تاریخ 31/2/1395 در حاشیه جلسه وزرای خارجه…

بیشتر بخوانید

مبارزه با فساد به ظرفیت کاری نیاز دارد

فرهاد تا گشودم چشم هر جا جنگ بود غصه بود و فتنه و نیرنگ بود مادران غمدیده و مهجر سیاه در غم فرزندانشان دلتنگ بود در دکان فکر رنگبازارن شهر رنگها با رنگها همرنگ بود آنچه بود میهن فروش و بی قباد پیش خود با غیرت و با ننگ بود شهریان از غربت و زجر…

بیشتر بخوانید

از گفتار تا کردار

فرهاد دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است فدای قلب دشمن شوم همیشه یکرنگ است بیدل بعد از فروریزی آسمان خراش های امریکا سران امریکا متحدین جهانی و منطقه ئی شان زیر نام مبارزه با مواد مخدر تروریزم هراس افگنی احیا و بازسازی حکومت داری خوب، دفاع از حقوق زن، بشر به کشور ما…

بیشتر بخوانید

چه باید کرد تا دشمنان را ناتوان ساخت

فرهاد بهار آمد دریغا ماتمی در گلشن است امروز به مرگ هر درختی مرغگی در شیون است امروز مزن بال ای پرستو در فضای خون چکان ما که فصل غارت و آشوب و قتل کشتن است امروز اگر خندان لبی بینی در آن وادی لب زخم است و گر چشمی به ره بینی به راه…

بیشتر بخوانید

زور کم قهر زیاد

فرهاد توقع را نباید تو چندان کنی که کشور گشایان را پیشمان کنی مگس شهید پروانه آتش گرفت هوس دیگر و عاشقی دیگر است نظر به نشر طلوع نیوز محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به تاریخ 28/1/1395 در مرکز ملی توحید از طریق ویدیو کنفرانس با والیان فرماندهان امنیه قول اردو حوزه ها و…

بیشتر بخوانید

مردم خواهان ختم بازیهای ریا کارانه در کشور میباشند

فرهاد ندانی که مردان پیمان شکن ستوده نباشند در انجمن جان کری وزیر امور خارجه امریکا به تاریخ 21/1/1395 در یک سفر نامنتظر به کابل آمد در نشست کمیته ارزیابی توافق نامه امنیتی کابل، واشنگتن اظهار داشت واشنگتن کمک های نظامی و مالی اش را به افغانستان ادامه خواهد داد. افزود شهروندان افغانستان مردم سالاری…

بیشتر بخوانید

مردم به وعده های سرخرمن بی باور شده اند

فرهاد ای بسا امداد که استبداد بود ای بسا منجی که خود جیلاد بود ای بسا شادی که دل را خون کند ای بسا درمان که درد افزون کند ای بسا گرگ تبهکاری و پلید بره را در جامعه چوپان درید فانی وزارت خارجه امریکا به تاریخ ششم حمل سال 1395 اعلان نمود مقام های…

بیشتر بخوانید

پرده ها از رازها برکنار میشود

فرهاد بهار آمد دریغا ماتمی در گلشن است امروز به مرگ هر در درختی مرغکی در شیون است امروز مزن ای پرستو در فضای خونچکان ها که فصل غارت، آشوب و قتل کشتن است امروز گریبان باید از غم پاره سازیم ای وطنداران گریبان وطن در پنجه اهریمن است امروز نگینی را که بر تاج…

بیشتر بخوانید

مشت ها باز میشود حقایق بر ملا

فرهاد از سیاست گر ترا پرسان کنند گو ندانم آنچه ابلیسان ککند داد از این بازیگران نابکار عهد قول شان ندارد اعتبار فانی پاکستان سی و پنج سال به طالبان افغان جا داد. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در اوایل هفته دوم ماه حوت سال جاری در واشگتن گفته است که اسلام آباد در…

بیشتر بخوانید

نقش زنان در بخش های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی

فرهاد تنها تو تنها تویی که در دل ماجا گرفته یی این خانه را به زور تو تنها گرفته یی جان مرا به نقد محبت خریده ای دل را به دام خود به دلاسا گرفته یی پایم به جرم مستی دیروز بسته یی دستم به پاس سستی فردا گرفته یی تصویر تو به چشم ترم…

بیشتر بخوانید

مقصر کی ها اند؟

فرهاد دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است فدای قلب دشمن شوم همیشه یک رنگ است بیدل رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده امریکا در نشستی که با کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کانگرس داشت از جان گرفتن دوباره القاعده در افغانستان هشدار داده و تاکید می ورزید که اعضای القاعده در منطقه در مرحله…

بیشتر بخوانید

مافیای زمین، مواد مخدر و هراس افگنان وجه مشترک دارند

فرهاد به پای شوق زنجیر است و دست آرزو بسته بیا بشکنیم ای من و تو قفل زندان را بسی ببینی که مردن صد شرف به زندگی دارد منوش ای دل اگر یابی نشان آب حیوان را فانی نهاد خانه آزادی در پژوهش که انجام داده نتایج آن نشان میدهد که چهارده سال گذشته سیاه…

بیشتر بخوانید

مردم خواهان محاکمه متهمین به فساد در کشور اند

فرهاد هر که پا کج می نهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما! بیدل (سیگر) یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش به کمبودی و نقیصه ها در ساختمان جدید وزارت دفاع ملی کشور ما پرداخته است می افزاید در ساخت پنتاگون…

بیشتر بخوانید

از مرحله آبادی تا آغاز بربادی

فرهاد ای بس ابلیس ادم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست مولانای بلخ در 26 دلو سال جاری بیست و هفت سال از عودت قطعات محدود کشور شوروی که مطابق ماده 52 منشور سازمان ملل متحد و دعوت دولت قانونی وقت غرض دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی کشور به…

بیشتر بخوانید