مردم چه مي گويند

مردم خواهان محاکمه متهمین به فساد در کشور اند

فرهاد هر که پا کج می نهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما! بیدل (سیگر) یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش به کمبودی و نقیصه ها در ساختمان جدید وزارت دفاع ملی کشور ما پرداخته است می افزاید در ساخت پنتاگون…

بیشتر بخوانید

از مرحله آبادی تا آغاز بربادی

فرهاد ای بس ابلیس ادم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست مولانای بلخ در 26 دلو سال جاری بیست و هفت سال از عودت قطعات محدود کشور شوروی که مطابق ماده 52 منشور سازمان ملل متحد و دعوت دولت قانونی وقت غرض دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی کشور به…

بیشتر بخوانید

تامین صلح و ثبات به اراده واقعی نیاز دارد

فرهاد هر که ناموخت از گذشت روزگار او ناموزد ز هیچ آموزگار سرتاج عزیز مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان روز شنبه 17/11/1394 در آغاز سومین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امریکا در اسلام آباد گفت نیاز است تا یک نقشه راه روشن برای گفتگو های صلح میان دولت افغانستان…

بیشتر بخوانید

چرا افغانستان هنوز هم یک کشور خطرناک است؟

فرهاد   کنون با گذشت لحظه و روزها غبار تهمت و دروغ ناروا غبار حرفها و گفته ها ز چهره دوستان و دشمنان به آب آزمون شد فانی سخنگوی قصر سفید میگوید افغانستان هنوز م یک کشور خطرناک است می افزاید با وجود هفت سال از تلاش های مثمر و مصرف میلیاردها دالر و از…

بیشتر بخوانید

از گفتار تا عملکردها

فرهاد جای باران تیر میبارد ز ابر اندر بهار جای آب ای خواجه خون از چشمه ساران آمده رفته سر و زیاد قمری رفته آب از یاد نخل آشیان مرغگان پامال زاغان آمده هیچ میدانی که رفته آدمیت زین دیار آدمی همچو پلنگ تیز دندان آمده صد هزاران تیمور لنگ و جهانسوزان دهر رهزنان عصر…

بیشتر بخوانید

مردم از ناحیه بازیهای استخباراتی به ستوه آمده اند

فرهاد ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان به تاریخ 30/10/1394 به نسبت حمله انتحاری هفت تن از کارمندان تلویزیون طلوع شهید و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولین آگاهان امور مردم در واکنش به عمل جنایت بار متذکره دیدگاه های خویش را چنین بیان داشته اند! محمد اشرف غنی رئیس…

بیشتر بخوانید

از حرف تا عمل

فرهاد از درد کهنه کشور من زخم بستر است آتش گرفته طره ای در خون شناور است دارو تقلبی و مداری بود طبیب بیمار زیر تیغ ستم جور خنجر است از بمب انتحار به شهر و روستا گویی که لاله زار و گلستان احمر است شیخ سعود با قمه وسیع خون چکان با مکر و…

بیشتر بخوانید

از مسئولیت پذیری تا مسئولیت گریزی

فرهاد شنیدم که روزی به افراسیاب چنین گفت پیرمردی از روی ثواب که در جنگ خون بریزد رواست ولی جور بر بیگناهان خطاست کسی کو ندارد سلاح نبرد به گردش تو ای مرد جنگی مگرد خدا چون ترا صاحب تاج کرد رعیت نباید تاراج کرد کنون گرچه افراسیابی نماند و زو قصه جز کتابی نماند…

بیشتر بخوانید

غرض تامین صلح و ثبات واقعی به جلب اعتماد مردم نیاز است

فرهاد زندگی آخر سراید بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست با حقارت گر ببارد بر سرت باران دُر آسمان بگو بارندگی در کار نیست زندگی از برای انسان و استقلال اوست مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیست رئیس کمیته خارجی سنای امریکا در دیداری که با…

بیشتر بخوانید

از تعهد تا عمل

فرهاد بزرگی جهان به گفتار نیست دو صد گفته به نیمه کردار نیست معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگوی با خبرنگار طلوع اظهار داشت سال جاری سال پرداختن به صلح و دیگر برنامه های بزرگ اقتصادی امنیتی و سیاسی خواهد بود افزود حکومت به ویژه رئیس جمهور در فصل زمستان تلاش ها را در این…

بیشتر بخوانید

پیامد سکوت در مقابل هراس افگنان چه خواهد بود؟

فرهاد رهزنان ببین که پیش چشم خلق بی هراس از خالق و از خشم خلق روز و شب قتل و غارت میکنند باز دعوای امارت میکنند در وطن هر جا جوانی مرده است خنجر این قاتلان را خورده است ای بگردان بلا افتادگان اختیار خویش از دست دادگان ای اسیر دام ابلیسان دهر بر کنید…

بیشتر بخوانید

صلح تحفه نیست حق مسلم مردم ماست

فرهاد در کف مردانگی شمشیر باید گرفت حق خود را از دهن شیر باید گرفت جنرال راحیل شریف به تاریخ ششم جدی به کابل آمد. وی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی دیدار کرد و درباره چگونگی از سرگیری گفت و گو های صلح میان کابل و…

بیشتر بخوانید

از نظام مردم سالاری تا زور سالاری

فرهاد زمانه کج روشان را ببر کشد بیدل هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است ششم جدی سال جاری سی و شش سال از آمدن قطعات محدود شوروی وقت که به اساس ماده پنجاه دوم منشور سازمان ملل متحد و دعوت دولت وقت وارد کشور ما شده بودند سپری میشود! از آن تاریخ تا…

بیشتر بخوانید

گذشت زمان ثابت نمود

فرهاد بیا حرف حق را باز گوش زمان خوانیم و با هم همصدا گوییم چه میگویید کجا دین است این که زاهد با زمان مرمی و شمشیر میگوید کجا دین است این کفر است این کین است که ابلیس تبهکاری به کف شمشیر دین بگرفته و تکبیر میگوید ز ایمانش حزر دارید مسلمانش مپندارید که…

بیشتر بخوانید