اصراربرجهالت درتقابلِ به علم نماد جهل است

*** تأکید وپافشاری براصل واصولیکه برآن علم وآگهی کامل نداریم نمای…

ای حاکمان بیداد گر!

امین الله مفکر امینی 2020-07-80 بــشما گــویم که برکذب…

جرگه ؟؟

هزاران جانی و قاتل رها کردید از زندانکشیدید پرده بر…

گوهر انسانیت

رسول پویان طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است این صلح…

نقد را نباید با توهین و بی ادبی به اشتباه…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد پویایی و کمال جویی و چراغی بر…

فقط یک خیابان دیگر، باقی مانده!

(طنز روز)   کمباور کابلی   «سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به عکس‌های…

د سلیمان لایق شهادت ستره سیاسی فرهنګي ضایعه

د افغانستان او د سیمې د ادب او فرهنګ ستره…

مستیِ عشق دل

رسول پویان دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد جز مهر…

کاش؛ هـزار سلیمان لایق و میر اکبر خیبر میداشتیم!

محمد عالم افتخار تماس و ابراز نظر؛ و احیاناً تحلیل و…

نمایشگاه عکس زنان کرد؛ گره‌خوردگی طبیعت، مبارزه و سیاست

«به عنوان زنی ایرانی، من از تبار تاریخ گم شده…

مٌلک آبایی نباشد بهر ستم!

امین الله مفکرامینی هم میهــــن! مٌلک آبایی نباشد بــهرستم چــــرادامانش…

در سالگرد مرگ شاملو: کارکرد گروهها و “روشنفکرانِ” “چپ” ایران

بقلم داود باقروند ارشد این یادداشت به نقد هنری شاملو و…

عید یعنی چه ؟

عید سعید اضحی را خد مت همه دوستان گرانقدر و…

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم گردی نشد از…

عید مردم

رسول پویان عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند طالب و داعـش…

حاصل موعظهّ خواجه عبدالله «انصاری »

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني » در امر به…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان تو هستمآتش به تن ازآتش…

مسخ و تحریف اطلاعات؛ بازی با سرنوشت مردم و جاده…

نویسنده: مهرالدین مشید آنگاه که دستگاهیان دست به مسخ و تحریف…

کابوس

پوهندوی شیما «غفوری»  خواب می بینم زمین لرزان شده طفل روحم چون…

شکننده گی اوضاع و ناهماهنگی ها را دست کم…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در جغرافیایی از ناکجاآباد تاریخ خواستم در مورد…

«
»

تذکرات کوتاه

امین الله مفکر امینی! 2019-01-80

تذکرات کوتاه ولی نغزکه درذیل طور فشرده تذکرمیرود، فرآورد تقریبا بیشتر از40 سال بهارعمر گرانبهایم درمیهن عزیزم

ازایام تولد تا ترک میهن درحمل 1369 ومتباقی تااین لحظه ای تحریر چند سطور درمهاجرت به هند و بعدا ایالت متحده امریکا میباشد که شامل دوره های ایام تحصیل درمکاتب و لیسه ها وایام دوره ای تقریبا 28 ساله کارم درادارات مختلف دولتی به پست های مختلف اعم از نظامی و ملکی وهمچنان مبارزه در دامان حزب قهرمانم یعنی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

و مسئولیت های مختلف حزبی و احتماعی ام وتجارب کاری ام درخارج از کشورم وهمچنان باساس ایده های مترقی وملی ومردمی و میهنی سایر شخصیت های وطنپرست در عرصه ملی وبین المللی استوار بوده است که نتیچه را به شرح ذیل خلاصه کرده ام

هرکه نیاموخت از گذشت روزگار هیچ نیاموزد ز هیچ آموزگار

تذکرات کوتاه ولی نغز:

نویسنده ، شاعر، هنرمند، سیاستمدار وهرکسی که درخدمت ارتجاع ودفاع از آن مطالبی تحت هر عنوان نگاشته بوده اند یانگاشته اند

یا مینگـــارند، قرار داشته بودند یا قرار میگیرند و یا قرار خواهند گرفت ازصف وطنپرستان مردمی و میهنی وبشر دوستی خارج اند اینها هرکه بوده اند، استند و یا باشند کارآنهـــا

جز دلقک بازیکه به هر رنگ و قالــب نمایا ن میشوند، دیگر چیزی نمیتوانند کـه باشند.

تامین هدف های والای انسانی که همانا خیر وسعادت واقعی مردم و میهن است و بیک عبارت کل خدمت به نوع بشر وسایرمخلوقات باشد جز از انسانهای مجهز با زیور علم و خرد و زیب وزینت یافته با جوهر انسانی ازدیگران غیر ممکن و غیر متصوراست . پس اگروطنپرست ومردم پرستیم بـاید درتامین چنین اهداف والای انسانی پایداروثابت قد م بود و به چنین انسانهای والا گهر وابسته و معتقد بود.