در بين مجاهدين وطالبها سياست مدار است ؟؟؟؟

يک سوال از همه کساني که نوشته ولا اقل خوب را از بد فرق کرده مي تواند
سياست مدار را براي تان تعريف مي کنم ::- 

Politics (from Greekπολιτικάtranslit. Politiká, meaning “affairs of the cities”) is the process of making decisionsthat apply to members of a group

It refers to achieving and exercising positions of governance—organized control over a human community, particularly a state.

در زبان دري سياست مدار ::- سياست مدار یا سیاستگرکسي است که در تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی و تصميم ګيري هاي سیاسی دخیل است ، سیاست‌مداران شامل افرادی می‌شود که در تصمیم‌گیری در دولت دخیل هستند و هم چنین به دنبال یافتن موقعیت و جایگاه دولتی از مسیر انتخابات، کودتا، تجمع، مبارزه حزبی‌ به قدرت مي رسد ، سیاست تنها به مراکز حکومتی از طریق دفترهای دولتی محدود نمی‌شود، دفاتر سیاسی ممکن است در شرکت‌های بزرگ و نهاد هاي  غیر وابسته به دولت نیز تشکیل شوند ؟؟؟؟

حال که سياست مدار را شناختين لطفا براي من بګوييد که در بين لشکر (( از آدم کشان ، قاتلين، دزدان ، وطن وناموس فروشان ، غاصبين و چپاول ګران ، معامله ګران ، مزدوران ونوکران کشور هاي اشغالګرو بل آخره مقام و چوکي پرستان ، يعني مجاهدين و طالب ها ، )) ، انسان هاي آزادي دوست ، استقلال طلب ، وطن دوست ، مردم دوست ، درين ۲۶ سال حاکميت مجاهدين و طالب ها چنين شخصيتي سياسي که در رشته سياست و ديپلوماسي تحصيلات يعني ( لسانس ، ماستري و دکتورا و پروفيسري )، داشته باشند سراغ دارين ، من شخصا نمي شناسم و نه ديده ام ؟؟؟؟؟

آګر موجود مي بود باور کنيد در هر کشور که محاجر يا نشنل باشند درين ۴۰ سال صداي عدالت خواهي ، اعتراض ، انتقاد ، و يا شکايت رسمي از طريق اخبار ويا راديو ها وتلويزيوها و يا فيسبوک وتويتر به ګوش حکومت هاي شاه شجاعي و فرمايشي و توسط پراشوت آورده شده به ديکټات ” پاکستان ، ايران ، عربها ، چين ، روسيه ، کشور هاي ناتو در راس شان امريکا ”  آورده شده ويا ديسانت شده ،تا امروز زره از سياست را به نفع مردم و خاک ما در صحنه سياسي  در مورد با کشور هاي ” اشغالګر ، پاکستان ، ايران ، چين ، عربها ، وروسيه عملي نه توانسته ” نه  تنها که در سطح خارجي عاجز اند بلکه در سطح داخلي هم چشمان شان کور وګوشهاي شان کر است؟؟؟

بيست وشش سال  است که بعد از به قدرت رساندن شان توسط،،  دکتور نجيبالله ،، و شيطاني ومنافقت نمايندګان ملل متحد  به اريکه قدرت تکيه زدند نه توانستند که اقلا با دشمن اشغالګر که سرزمين آباي واجدادي ما را به رويت سند جعلي وتحميلي که انګريز ها از امير عبدالرحمان خان ګرفت براي نوکر هميشګي وګوش به فرمان شان پاکستان داده واين است درين ۴۰ سال ” رهبران مجاهدين وطالب ها را ” مثل شادي ، ګډ شه، سر شان بازي مي کند ومي رقصانند وهيچ کدام شان بوي نمي برد که چرا پاکستان و کشورهاي اشغالګر در خاک ما مداخله مي کند ؟؟؟

ببينيد سياسيون مجاهدين کي ها اند (( سياف – ګلبدين – مجددي – بچه پير ګيلاني – يونس قانوني – معلم عطامحمد نور – امرالله صالح – حامد کرزي – ضيا مسعود – ولي مسعود – بسم الله محمدي – اسماعيل خان – حاجي محمد محقق – خليلي – محسني – اکبري – فاطمي – ډبل عبدالله – اشرف غني شاه شجاع ، )) وغيره باور کنيد که اين ها هما ن دزدان ، چپاولګران ، غاصبين ، و چور کنندګان سلاح وتخنيک محاربوي قواي مسلح ما هستند که خانه هاي ګلي نه داشتند ولي امروز قصر نشين و مليونران هستند که با دالر مستي مي کنند و هر کدام به ۱۵۰ بادي ګارد معاش خور دارند وتمام روز در بم ګذاري ، انتحا وانفجار و ترور وکډنپ کاري دست باز دارند حکومت ازين ها تشکيل شده وتا که اين ها زنده باشند مردم احتياج دال پاکستان و زير امر وفرمان پنجابي ها مي باشند و حکومت وحشت ملي نيز به انها جاي داده است ، حال بګوييد که اين ها جنګ سالاران هستند ويا سياست مداران ، از نظر من همه شان جنګ سالاران و قاتلين حرفه يي بودند و مي مانند ، اګر به سياست مي فهميدند  امرو ز وطن ما (( انواع مهمات – هليکوپتر ها – طيارات جټ – وراکت مي ساخت ونيروي اتومي مي داشتيم ))، از برکت بودن اين کثافات صاحبان  برق آبي خود نه شديم ؟؟؟؟؟؟

دکتور علوم فلسفه طاووس وردگ