سکوت شرم آور در برابر فاجعه ی میانمار

                           نوشته ی : فروغی

    سکوت شرم آور دولتهای بزرگ و کوچک جهان ، سکوت مدعیان حقوق بشر ، مجامع بین المللی ، سکوت مرگبار سازمانها و دولتهای اسلامی و سکوت ملل مسلمان جهان در برابر فاجعه ی نسل کشی مسلمانان روهینگیایی میانمار ( برما ) ، لکه ی ننگی است بر پیشانی همه ــ بخصوص برپیشانی مدعیان حقوق بشر و مدعیان جهاد در راه دفاع ازاسلام ومسلمانان .

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

   طوریکه میدانیم حدود یک میلیون مسلمان میانماری که از قرنها به اینسو درسواحل غربی آنکشور با دشواری های تاریخی شهروندی بسرمیبرند ، دراین اواخربا بیرحمی و قساوت تمام مورد حملات وحشیانه ی گروههای تبهکارمیانماری ( دولتی و غیردولتی ) قرار گرفته اند که تاریخ مانند آن را ندیده است .

   تاکنون بیش از 20 هزارمسلمانِ برمایی بشکل فجیع بقتل رسیده و بر پنج هزار زن جوان مسلمان میانماری تجاوزجنسی علنی صورت گرفته وحدود صدهزارمسلمان از آنکشور آواره شده اند .

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

   در روزهای اخیر ، هزاران جلد قرآن مجید ، 72 باب مسجد و دهها محله ی مسلمان نشین قصداً به آتش کشیده شده و هزاران زن و کودک و پیر و جوان مسلمان یا سربریده شده اند و یا زنده زنده در آتش سوختانده شده اند .

عکس ‏‎Ismail Feroughi‎‏

   درپی اینهمه حوادث خونبار و فجیع علیه مسلمانان درمیانمار، تاکنون هیچ عکس العمل قاطع و موثر ــ  نه از سوی قدرتها و سازمانهای بین المللی ، نه ازجانب کشورهای عرب ثروتمند و اسلامی و نه از طرف مسلمانان دوآتشه بخصوص گروههای جهاداندیش و بنیادگرا به مشاهده رسیده است .

  مدافعان حقوق بشر، قدرتهای بزرگ ، کشورهای اسلامی و آنانی که زیرنام اسلام و جهاد ، کشورهای اسلامی را از آشوب پرکرده ، مذاهب و اقوام مختلف مسلمان را به جان هم می اندازند ،  قبل از همه باید دلیل سکوت شرم آورشان را در برابر این فجایع در میانمار ارایه و توضخ نمایند .