Daily Archives: June 4, 2019

زنی که تنها بود !

غروب سردی بود ناگهان سیاهی جنگل دو چندان شد، گویی خورشید دیگر تحمل این همه جور را نداشت آرام لحافی از ابر سرد را روی خود کشید و چشمانش را آهسته بست. بدنش از سرما ذوق ذوق می کرد پوستش بی حس شده بود نیمی از لباسهای تنش خیس و گل آلود بود .کفش های…

بیشتر بخوانید

تحفه ای عید 

عید آمد از وطن احوال درد آورده ام قصه ها از بیوه و از رنگ زرد آورده ام رفتم و دیدم وطن جز اشک و جز ماتم نبود تحفه ها از اشک مادر آه سرد آوردم خوان مردم بود خالی از غذای روزی عید جای نقل و خسته اش از سفره گرد آورده ام میکند…

بیشتر بخوانید

سفرۀ خونین عید

رسول پویان دست و پای عید را از خون رنگین کرده اند فـتـنـۀ افـراطیـت را چـون تـبرزیـن کرده اند تـلـخـی سـوگ عـزیـزان کام دل را پـر کـنـد تـا دهـان تـیغ خـون آلـوده شـیـریـن کرده اند نقـل و شـیرینی مچین بـر سـفـرۀ عـیـد وطن سـفره را از خون دل ها تا که آذین کرده اند عـیـدگاه…

بیشتر بخوانید

ثبت تاریخی با نگاه تاریخی تفاوت دارد !

در دومین روز از دور سفر اروپایی خود، مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، شنبه اول ژوئن در نشست سالانه و بسیار دربستۀ گروه “بیلدبرگ” واقع در شهرک زیبای “مونترو” در سوئیس شرکت خواهد کرد. گروه “بیلدبرگ” دربرگیرندۀ بیش از صد تن از شخصیت های اقتصادی و سیاسی اروپا و آمریکای شمالی است که هر…

بیشتر بخوانید

 عیدانه

                گویند  که عید آمد  ودلها ست شاد مان شمع  و شراب و شاهد  دیدار دوستان اما نه هر دلی  که به مردم تعلق است جز  قشر مفتخوار فرو مایه ی  جهان برخلق ،  نا ن خشک  میسر نمیشود اوضاع  ازین مضا  یقه بد تر نمیشود آنجا که…

بیشتر بخوانید