Daily Archives: June 7, 2019

یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی  بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد

  یما « سعیدی »  بتاریخ « 2 جون 2019 »  حریفش اقای « رادوسویچ » قهرمان بوکس حرفوی اروپا و قهرمان کشور«  مونتینیگرو » را شکست داد و دو کمربند قهرمانی اروپائی را موفقانه بدست آورد . این مسابقه قهرمانی  در ساحه آزاد شهر « پودگوریچه »  کشور مونتینیگرو با حضور داشت بیشتر از…

بیشتر بخوانید

تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟

نه تو توانى آن كنى ، نه من توانم اين كنم!!! پس ز چه رو چنان كنى؟ يا كه چرا چنين كنم؟ نفاق و درد وغم چرا؟ هماره بيش و كم چرا؟ جان و وجود من تويى،خودم به تو قرين كنم تو آدمى، من آدمم، پس ز چى اين منم منم؟ حرمت كنيم و هم…

بیشتر بخوانید